DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Moders Hjärta är förenat med Mitt Heliga Hjärta

25 januari 1988

Jesus?

Jag Är;

Jesus, ännu idag förvånar mig allt detta. Jag menar uppenbarelsen som har kommit, det är som en dröm, och jag väntar på att vakna upp och finna att jag bara har drömt. Det är häpnadsväckande!

Vassula, Jag är Allsmäktig och Allvetande, det var Min vilja att uppväcka dig från de döda och upplysa dig; kommer du ihåg visionen av 'Solen'?

Ja Herre, det runda Ljusklotet. 1

detta runda Ljus är just det som kallas 'Solmiraklet', det runda klotet av Ljus som Jag lät dig se är detsamma som i Fatima; Jag har låtit dig tränga in i Det; Jag lät dig få stiga in i Det; O Vassula, om du bara anade vilket privilegium Jag gav dig! lilla barn, du förstår inte än, men det är för att Jag har fördolt det för dina ögon;

Jag älskar Dig, min Gud.

Vassula, Jag skall hålla dig gömd i Mitt Heliga Hjärta; du är dyrbar för Mig; Jag, din Gud, älskar dig; var aldrig rädd för Mig, för Jag är Kärlek; Jag är den allra Mildaste Fader; frukta Mig bara om du gör uppror emot Mig; o Vassula, Mina mysterier är många, de flesta av dem är fördolda för dig;

Vassula, lyssna noga nu; varje uttalad profetia kommer att uppfyllas; varje ord i Skriften skall förverkligas;

Vassula, Jag ber dig att rita två Hjärtan;

ja, nära varandra, i själva verket förenade; omge dem med en krans av törnen, ja; Min Moders Obefläckade Hjärta är förenat med Mitt; Jag önskar av var och en av er den hängivenhet Hennes Obefläckade Hjärta förtjänar; du ser, dotter, hur Våra Gudomliga Hjärtan är täckta av törnen från människor som bara visar Oss otacksamhet, vanhelgande, brist på kärlek; det är alla deras synder;

Vassula, Jag, som är Ordet, älskar och högaktar Henne; Jag önskar att ni närmar er Min Moder och ärar Henne så som Jag ärar Henne; Jag önskar att varje knä böjs för att hedra Henne; Jag önskar att ni ber Rosenkransen och Hyllar er Heliga Moder; Jag vill att ni gottgör era synder och ber Henne lära er hur;

var vaksam dotter; kom, Jag har visat dig hur Min Moders Hjärta är förenat med Mitt Gudomliga Hjärta, omgivna av en krans av törnen; Jag skall påminna dig om Min Närvaro; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också, Jesus.

kom; Vassula, vill du be med Mig?

Ja Herre.

"Fader, O Abba!
jag ger dig min vilja,
jag ger dig mitt liv, Jag överlåter mig,
Rättfärdige Fader,
om det är Din Vilja
gör mig värdig
så att Du kan använda mig helt och fullt
gör mig till ett offer
för Dina brinnande önskningar,
gör vad Ditt Hjärta begär,
amen"

Vassula, välsigna dina förtryckare, be för dem; kom, be till din Heliga Moder, be med Mig;

(Jesus kommer att diktera)

"O Heliga Moder,
jag vill göra bot för de förolämpningar
som uttalas mot Ditt Obefläckade Hjärta,
genom att vara villig att bli ett kärlekens offer för Kärleken,
amen"

Vassula, be med Mig till Fadern, kom, tillsammans;

"Älskade Fader,
Jag behöver Dig för att föröka
min tro, min kärlek, mitt hopp,
så att Jag kan förhärliga Ditt Heliga Namn igen,
amen"


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message