DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Kyrkans enhet » Påskens datum » Unify the Dates of Easter »

Unify the Dates of Easter

Jesus is Asking Us to Unify the Dates of Easter

Jesus to Vassula, October 14, 1991

Will I, brother, one more season
go through the pain I have been
going through year after year?
or will you give Me rest
this time?
Am I going to drink one more
season the Cup of your division?
or will you rest My Body
and unify, for My sake,
the Feast of Easter?

In unifying the date of Easter, you will alleviate My pain brother and you will rejoice in Me and I in you and I will have the sight of many restored. (Oct 14, 1991)

 
Kyrkans enhet
Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Hjärtats enhet
Påskens datum
    En presentation av Herrens kallelse att förena påskens datum
    Unify the Dates of Easter
    Ett exempel på Enhet i Öst
    The Date of Easter
    A 1997 Move for a Common Easter Date
    A Further Report (2001)
Ett exempel på Enhet i Öst
Ekumenik och andlighet
Påven och patriarken Theoctist
Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd

Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Vassula talade till 500 pilgrimer, inkluderande en kardinal, flera ärkebiskopar, biskopar och en ekumenisk samling av präster och lekmän, en undervisningen om enhet som finns i budskapen, på den ekumeniska pilgrimsresan i Turkiet 25 maj 2007
 

Hjärtats enhet
Vassula håller detta kraftfulla tal på pilgrimsresan till det Heliga Landet 1998
 

Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 

Ett exempel på Enhet i Öst
Monsignor Isidore Battika delar med SLIG pilgrimer ett uppmuntrande exempel från verkliga livet på enhet i Syrien
 

Ekumenik och andlighet
Ett ekumenisk tal som Vassula gav vid det internationella birgittinska centret Farfa (Italien), November 2001
 

Påven och patriarken Theoctist
Vassula närvarar vid mötet mellan påve Johannes Paulus II och den rumänske patriarken Theoctist
 

Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd
An Address given by Vassula Ryden to the Ecumenical Conference of the World Council of Churches
 

"Enhet, Kärlekens Dygd"
Denna bok med utdrag ur budskapen visar för oss vad Gud säger oss, idag, att enhet mellan Kristna är väsentlig för att bringa fred, kärlek och försoning till världen.

Skriv på för att förena påskdatumen, så att alla kan fira Påskhögtid vid ett och samma datumOneDate.org - Rösta för att fira Påskhögtiden, alla vid ett och samma datum

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Kom alltid ihåg Mitt milda ledarskap
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag lever i ditt hjärtats tystnad
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message