DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Bakgrund » Handstilen » En introduktion till handstilen »

En introduktion till handstilen

Budskapen som ges till Vassula skrivs ner med en vacker, ståtlig handstil - distinkt skild från hennes egen - när hon låter sin hand bli övernaturligt ledd.

HandwritingMånga vuxna, inklusive Vassula, har frågat sig om detta verkligen är Jesu handstil. Jesus svarade att det är det inte. Den skulle annars vara fullkomlig. Men Han säger alltid: "Vassula tillåt mig att få använda din hand" eller "Lyssna och skriv ...". Såsom många heliga mysterier är detta svårbegripligt att fullständigt förstå. Det kan vara till hjälp att ta del av de iakttagelser, som Vassula och fader O'Carroll har gjort vid olika tillfällen.

Vassula tar emot Herrens budskap såsom de kommer till henne på två skilda sätt. Ett sätt är att hon hör och skriver ned Hans exakta ord. Vid andra tillfällen ger Han ett "ljus" eller en förståelse av en tanke som Han önskar överföra till henne. Detta förmedlar hon sedan så gott hon kan.

I båda fallen leds hennes hand att skriva långsamt och majestätiskt som Jesus föredrar. Hon säger att hon har blivit visad att hon kan skriva ned budskapen snabbare med sin egen handskrift men att Jesus föredrar detta sätt genom vilket Hans närvaro manifesteras. Han är då direkt involverad samtidigt som Han är författaren till budskapen.

Fader O'Carroll har gjort följande observation: "... andra, som Maria Conception de Armida, Adrienne von Speyr eller Heliga Birgitta har tagit diktamen från Herren. Vassulas fall är säreget i det att handstilen är direkt kontrollerad. Vi har en överföring av en intensivt personlig kontakt med Jesus Kristus, med försäkran om att Han själv är involverad i denna överföring ända ned på det fysiska planet genom nedpräntandet av orden på pappret."

Vassula har också beskrivit sitt tillstånd som om hennes hand var "hänryckt" precis som när en visionär kommer i ett tillstånd av hänryckning eller extas. Personen är medveten om men ointresserad av sin omedelbara omgivning på grund av att allt fokus är på Guds heliga närvaro eller den Välsignade Moderns. Vassula tror att precis som hennes handstil under Herrens diktamen påverkas av Hans närvaro, på samma sätt när vi är i och medvetna om Guds helighet, lyfts allt omkring oss upp till ett högre plan än vad vi skulle kunna uppnå på egen hand.
På detta sätt ger Jesus ytterligare visuell hjälp till Sin undervisning att när vi tillåter honom att använda oss och vi övar Hans närvaro kommer resultaten bli mycket större än genom våra egen svaga krafter. Han säger till oss: "Jag är vinstocken och ni är grenarna."

Se en kort video där Vassula skriver ner ett budskap från Jesus

 
Bakgrund
Kallelsen och Redskapet
Hur min ängel tog kontakt
En introduktion till budskapen
Multimediagalleri
Handstilen
    Fr. Rene Laurentin intervjuar Vassula
    En undersökning av Rev. Christian Curty OFM
    En analys av J.A. Munier SGF
    En introduktion till handstilen

Kallelsen och Redskapet
En sammanfattning av vem Vassula är, och vad "Sant Liv i Gud" är.
 

Hur min ängel tog kontakt
Vassula beskriver hur hennes skyddsängel Daniel tog kontakt från allra första början.
 

En introduktion till budskapen
En introduktion till budskapen av Vassula
 

Multimediagalleri
Se och lyssna. Bildgalleri, ljudklipp, videoklipp
 

Handstilen
Information om och bilder på den speciella handstil som budskapen skrivs med.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

31 maj 2006
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Dina synder är kolsvarta
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message