ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/sfeir/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Kardinal Sfeir »

 

Kardinal Sfeir

Hans Eminens Kardinal Mar Nasrallah Peter Sfeir, Maronitisk Patriark av Antiokia och hela Östern möter SLIG pilgrimer

Kardinal Sfeir välkomnar Vassula och SLIG pilgrimer, Maj 2005 (klicka för större bild)

Vi välkomnar er till Libanon. Den ekumeniska rörelsen är något mycket kärt för den universella kyrkan och ni vet att den katolska kyrkan har gjort sitt bästa för att uppnå enhet bland de kristna. Den katolska kyrkan har en speciell kommission under ledning av en kardinal och denna kardinal strävar efter att möta alla fraktioner av den kristna tron och söka vägen till enhet. Ni är väl medvetna om att den Maronitiska kyrkan tillhör den katolska kyrkan och har ingen motsvarighet inom Ortodoxin. Sedan dess födelse har den Maronitiska kyrkan varit och kommer med Guds välsignelse att fortsätta vara som den alltid är. Maroniterna är skingrade över hela världen, särskilt i västvärlden.

Jag tror att några av er har träffat på maroniter i olika länder: i Brasilien, Australien, Kanada, U.S.A. eller Venezuela. Vi längtar liksom ni efter den enhet Vår Herre Jesus Kristus bad för då han sa: "att de blir ett liksom vi är ett" (Joh. 17:11). Vi vet att fru Vassula har kommit till Libanon förut och söker uppnå denna enhet. Vi vet också att hon har presenterat sina tankar och läror för den apostoliska stolen, som har publicerat några dokument angående detta. Vi har för avsikt att vår tro blir enad på Jesus Kristus, som är vår Återlösare och Frälsare. Om det under historiens lopp funnits motsättningar, av vilket själ det än vara må, ber vi att Gud förlåter oss alla våra överträdelser och leder oss tillbaka till enheten. Denna enhet är vårt vittnesbörd till dem som inte tror på Kristus, på samma sätt som varje splittring ibland oss inte kan skapa tro hos andra, vilket precis är just det som Vår Herre Jesus Kristus redan har pekat ut. Vi ber tillsammans med er för denna enhet, att Gud må uppfylla det på det sätt och vid den tidpunkt Han finner lämplig.

Jag ber att Gud ska öppna upp de rätta vägarna för er och för oss så att vi tar emot Hans välsignelse och så att vi kan ge världen ett enhetens och inte splittringens vittnesbörd, denna värld som nu är i stort behov av denna enhet, särskilt bland de kristna. Tack för att ni kom till Libanon. Libanon är det land där kristna av alla olika samfund har samlats och som ni redan måste känna till är det totalt 18 samfund. Ja, dessa består av sex katolska, fem ortodoxa och de övriga är muslimska eftersom också de skiljer sig från varandra. Som ni vet är muslimerna indelade i Sunniter, Shiiter, Druser och så vidare. Detta är anledningen till att Libanon kallas för en smältdegel av alla folk. De vet att de måste leva tillsammans i ömsesidig förståelse, tro och kärlek och uppriktigt hjälpa varandra. Vi ber att Gud må vara med er, må Han välsigna er och leda er i denna strävan efter fullbordandet av denna enhet. Tack.