ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/riah/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem »

 

Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem

Biskop Riah kom till London i september 2005 för att följa med Vassula under hennes evangelisationsmöten. Det här är ett vittnesbörd i anslutning till detta.

Mötet i London var mycket uppmuntrande. Vassulas vittnesbörd och hennes behagliga sätt att dela med sig av sitt liv, hennes erfarenheter med Gud och Herren Jesus Kristus, var väldigt inspirerande. Jag tror att visionernas tid inte är slut. Jesus sa i saligprisningarna att de renhjärtade kommer att se Gud. Så länge som människorna har ett rent hjärta och ett rent sinne kommer Gud att öppna deras ögon och de kommer att se Honom ansikte mot ansikte – inte som någon däruppe i himmelen utan levande mitt ibland oss i vår värld. Det är det här som Sant Liv i Gud uppenbarar för oss. Jag ber om Guds rika välsignelse över alla som är hängivna kallelsen till liv, vilken är Kristus främsta angelägenhet för mänskligheten. Må Gud fortsätta att välsigna Vassula och använda henne och hennes vittnesbörd för att komma med hopp och frambära Kristi Evangelium.