ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/kuharic/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Kardinal Franjo Kuharic »

 

Kardinal Franjo Kuharic

Ärkebiskop av Zagreb

Februari 1995

Vassula reser över hela världen för att evangelisera kring ämnen som kristen enhet, lydnad för påven; vördnad för eukaristin, tillbedjan av Jesu Heliga Hjärta; och framför allt en moral i enlighet med evangeliet; hon talar också om omvändelse av världen. Vassula har träffat påven, kardinaler och biskopar världen över. Detta handlar om en privatuppenbarelse och vi tillåter henne att vittna eftersom det hon säger är helt i överenstämmelse med evangeliernas sanning.