ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/jeremiah/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika »

 

Biskop Jeremiah /FERENS/

Eparch-biskop av den autokefala (självständiga) ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Syd-Amerika.

Curitiba, 17 Januari, 2006
De 70 apostlarnas högtidsdag

Vittnesbörd om Sant Liv i Gud

"Må Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds Kärlek och den Helige Andes gemenskap vara med oss för alltid. Amen"

I detta den kristna erans tredje millennium, erfar världen den apokalyptiska verklighet som Gud förutsade i den Heliga Skrift. Förvandlingen av världen; våldet, terrorn, krigen, konflikterna, hatet, misären och urholkningen av den mänskliga värdighet som Gud gett henne som sin avbild och like, omskakar och oroar mänskligheten dag för dag. Människan utan gemenskap med sin skapare lever otryggt och med fruktan. Gud talar till mänskligheten genom sina profeter och genom sin egen Son Jesus Kristus och människan, istället för att lyssna på det gudomliga budskapet, följer sina egna ambitioner.

Rörelsen Sant Liv i Gud, skapad av fru Vassula, kallar världens uppmärksamhet och uppväcker nyfikenheten bland Kristna av olika samfund. Tusentals människor från olika delar i världen är ärade ... välsignade med Gud nåd efter att ha läst de budskap som förmedlas genom fru Vassula och den största välsignelsen till människan är omvändelsens nåd. Gud kallar oss ständigt till ånger och omvändelse, så att våra själars fiende inte förstör oss, vi som är skapade i Guds avbild och likhet.

I Sant Liv i Gud är det många människor som, likt den förlorade sonen, återvänder till sin Faders hus.

Den ekumeniska pilgrimsresan som ägde rum i Maj 2005, i Libanon, Jordanien och Syrien var ett tydligt vittnesbörd om den kristna enheten, där syftet var vår enhet med Jesus Kristus. Vi har upplevt oförglömliga stunder där vi känt beröringen och ledningen av Guds nåd.

Jag ber Gud vår Fader att välsigna och beskydda Fru Vassula, så att hon alltid har styrkan, modet, urskillningen och den gudomliga upplysningen att utföra detta ädla och svåra uppdrag med integritet.

Med den apostoliska välsignelsen,

+ Biskop Jeremiah /FERENS/
Eparch-biskop av den autokefala Ukrainsk-Ortodoxa kyrkan i Syd-Amerika.