ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/concessao/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi »

 

Ärkebiskop Vincent Concessao,
ärkebiskop av New Delhi

Vassula talade vid St. Columbas skola i New Delhi 2006. När hon var klar gav ärkebiskop Concessao, som var närvarande under samtalet, detta tal. Det följande är ett utdrag från hans kommentarer.

 

”Allt vad vi har hört idag är vad som är skrivet i Bibeln, men detta är på ett mycket personligt sätt och det visar att Herren fortsätter att tala till oss. Han är underbar i sina vägar – Han är överraskningarnas Gud och vi vet inte vem Han kommer att använda för att ge oss sina budskap. Det fanns en tid när Vassula inte praktiserade sin tro – kyrkan betydde ingenting för henne. Detta är en oerhörd källa till hopp för oss alla. Herren bryr sig om oss och följer oss på vår pilgrimsresa här på jorden. Hon underströk platsen för kärlek i våra liv och att Herren önskar att vi alla är enade och att vara oförsonad är i sig själv ett syndens tillstånd. Om några dagar kommer vi att fira oktaven för förbönen för de Kristnas enhet. Temat är: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Vi håller på att samlas. Det fanns en tid när vi var fiender. Det är en lång väg att gå för att Jesus bad ”må de alla bli ett” – det är den enhet Fadern vill ha bland oss och Vassula sa: ”Denna fridens enhet kommer inte att innebära mer kostnader” – hon klarade att komma med bara en biljett!! Det är denna enhet Vår Herre vill ha och jag ber er alla att be för de kristnas enhet. Vi vet inte vilken väg Herren vill förenas oss på men målet är klart – Han vill ha en kyrka, en herde.

Tack Vassula. Gud välsigne dig och din tjänst.”