ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/cdf2005/vassulacdf/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF »

 
FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF

Vassula skriver detta brev för att informera läsare om den senaste korrespondensen mellan henne själv och Troskongregationen

Rom 30.03.03

Kära läsare av SLIG.

Sedan år 2000 har jag haft äran att stå i kontakt med Hans Eminens Kardinal Joseph Ratzinger, prefekt för Kongregationen för trosläran. Den 6 juli 2000 underställde jag honom min ödmjuka anhållan att mina skrifter måtte underkastas ytterligare studium av nämnda kongregation, och att jag skulle få tillfälle att svara på de reservationer som uttryckts i Notifikationen av den 6 oktober 1995. Hans Eminens har välvilligt beviljat mig denna möjlighet och genom Fader Prospero Grech till mig överlämnat ett brev av den 4 april 2002, vilket innehåller fem frågor som jag skulle besvara. Mina svar på dessa frågor underställdes sedan Kongregationen för trosläran den 26 juni 2002. Kardinal Ratzinger har bett mig att publicera frågorna och mina svar, och jag är glad att delge dem åt er som ett uttryck för min officiella ståndpunkt.

Jag ber att publiceringen av detta dokument skall få tjäna sanningens och kärlekens dialog, som är så viktig inte bara för ekumeniken utan också för att låta Guds nådegåvor bära frukt i Kyrkan.

Må Gud välsigna er,

Vassula

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF