ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Kardinal Joseph Ratzinger »

 
 | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Kardinal Joseph Ratzinger

Påve emeritus Benedikt XVI, tidigare prefekt för Troskongregationen (CDF)

Originalbrev. Klicka för att förstora.
 

ÖVERSÄTTNING

Troskongregationen
10 JulI 2004

Prot N. 54/92-19631

Ers Eminence/Excellence,

 

Som Ni vet, publicerade denna kongregation 1995 en skrivelse rörande fru Vassula Rydéns skrifter. På hennes initiativ inleddes därefter en dialog. Som en följd av denna dialog har fru Vassula Rydén i ett brev den 4 april 2002, som också publicerats i den senaste utgåvan av Sant liv i Gud, gjort värdefulla klargöranden gällande sina äktenskapliga förhållanden och några förbehåll, som i ovan nämnda skrivelse anfördes mot hennes skrifter och hennes deltagande i sakramenten. (Jfr Bilaga).

Eftersom de ovan nämnda skrifterna har nått en viss spridning i Ert land har denna Kongregation bedömt det värdefullt att underrätta Er om vad som ovan nämnts. Samtidigt bör troende katoliker följa stiftsbiskopens anvisningar beträffande deltagande i de ekumeniska bönegrupper som organiserats av fru Rydén.

Medan jag meddelar Er vad jag nämnt ovan tar jag tillfället att försäkra Er om min varaktiga och djupa uppskattning.

 

Ers Eminens´/Excellens´

Mycket Tillgivne

(namnteckning)

Joseph Card. Ratzinger
Prefekt

(Med bilaga)


Till presidenterna för Biskopskonferenserna i
Frankrike, Schweiz, Uruguay, Filippinerna, Kanada

 | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF