ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/cdf2005/grechanswr/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech »

 
FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech

Vassulas introduktionsbrev genom Fr. Prospero

Rome, 26.06.02

 

Högvördige Fader Prospero Grech
Collegio Sta Monica
Rom

Ang. Vassula Rydéns svar på Fader Prospero Grechs brev, skrivet på Hans Eminens Kardinal Joseph Ratzingers vägnar, för Troskongregationen, daterat den 4 april 2002

Bäste Fader Prospero Grech!

Först vill jag tacka för att Ni ger mig tillfälle att svara på de frågor Ni har beträffande mina skrifter och min aktivitet, vilka uttryckts så respektfullt i Ert brev den 4 april 2002, och som upprepar de kritiserade punkterna i Notifikationen från 1995.

Jag är medveten om den uppgift och det ansvar som tillkommer Er heliga Kongregation, nämligen att ”pröva andarna” (1 Joh 4:1). Jag har under dessa år insett något av hur komplicerad denna urskillningens uppgift är och hur känslig den är, eftersom jag själv under min väg har mött många personer som närmat sig mig med anspråk på att också ha gudomliga upplevelser, som de ville blanda med mina. Av försiktighetsskäl och på grund av det ansvar jag har, har jag gjort det till en princip att inte ta notis om dem. Därför uppskattar jag verkligen betydelsen av Ert arbete att skydda de troende från varje skada och att hålla tron ren från icke autentiska erfarenheter, men att likväl slå vakt om de äkta gåvorna som kan gagna Kyrkan.

Jag är också tacksam mot Er att Ni ger mig tillfälle att förtydliga och kasta ljus över vissa uttryck som kan verka oklara, eftersom de är skrivna på bildspråk i en poetisk eller symbolisk stil. Jag är även medveten om att det faktum att jag talar till katolska kristna fastän jag själv är grekisk ortodox är ovanligt, men hellre än att se det som en störning önskar jag ödmjukt att detta kan vara mitt lilla bidrag till läkningen av meningsskiljaktigheterna mellan kristna bröder. Sålunda vill jag så gott jag kan fullständigt ärligt och klart besvara de frågor Ni värdigats ställa mig, likaledes försäkrad om Er generositet, goda vilja och förståelse beträffande mina begränsningar i att uttrycka hela det panorama som innefattas i de 12 volymerna böcker med titeln Sant Liv i Gud (SLIG).

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF