ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/testimonies/churchpos/cdf2005/arguelles/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Ärkebiskop Ramon C. Arguelles »

 
FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Ärkebiskop Ramon C. Arguelles

Ärkebiskop av Lipa City, Filippinerna

Klicka för att förstora
 

Förord

Guds favoriter är inte fria från kontroverser. I filmen SPELMAN PÅ TAKET tilltalades Gud av den judiske patriarken, huvudrollsinnehavaren i den vackra musikalen ställd inför förföljelsen mot de ryska judarna, på ett humoristiskt sätt: ”Herre, jag vet att vi är ditt utvalda folk. Men kan du inte favorisera andra människor då och då?” Den heliga Bernadette av Lourdes skulle ha föredragit att någon annan ung flicka varit den som såg Jungfru Maria snarare än hon själv. Bernadette bekräftade sin Moder Priorinnas åsikt, som aldrig trodde på den obildade Bernadette. Om Gud och Guds Moder skulle favorisera någon, då borde det vara någon som hon själv, som hade levt hela sitt liv i klostret i osjälvisk hängivenhet och självförsakelse.

Nya Testamentet visar Jesus när han prisar den hedniske och icke-judiske officeren som bad om hjälp för sin sjuke tjänare. Hans ord: ”Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak” har blivit ett tidlöst uttalande värdigt att upprepas i den eukaristiska liturgin. Bland Guds mest favoriserade människor finns Maria Magdalena, som blev apostlarnas apostel. Kan det förhålla sig så att Gud också i våra dagar använder en icke katolik (ehuru djupt trogen mot Påven och en person med stor tro på allt som katoliker måste tro på, särskilt beträffande Eukaristin och ännu mera fästad än de flesta katoliker vid Guds Heliga Moder) och en person vars äktenskapliga förflutna ifrågasätts, naturligtvis inte som den samariska kvinnans, som var ännu en av Jesu favoriter, som Han absolut ville träffa vid middagstiden nära Jakobs brunn?

Kardinal Joseph Ratzinger har visat en sådan kristuslik öppenhet när han gick i bräschen för granskningen av fru Vassula Rydéns fall. Genom Fader Prospero Grech, konsult vid Kongregationen för trosläran, bad den gode kardinalen Vassula att besvara fem frågor (se brev daterat den 4 april 2002) för att klarlägga vissa svårigheter som påtalats i Notifikationen av 1995 angående vad som skrivits i Sant Liv i Gud och om hennes egna aktiviteter i relation till det. Svaren skall bli till oändlig hjälp för vissa personer som liksom Tomas tvivlar, men som inte desto mindre är berättigade till sinnesfrid.

Det kommer att hjälpa många att veta att Kongregationen skickat ett brev daterat den 7 april 2003 till presidenterna för biskopskonferenserna, där Kardinal Ratzinger ber dem att ge honom information om fru Rydén, och de inflytelser hon kan ha haft på de troende i deras respektive länder. Bland alla svar han fick gav fem länder ett negativt svar, bland dem olyckligtvis mitt eget land, Filippinerna. Kardinal Ratzinger bedömde det lämpligt att informera biskoparna i dessa länder att Kongregationen hade reviderat fru Rydéns fall och att de antydningar som gjorts i Notifikationen mot skrifterna i Sant Liv i Gud och mot hennes äktenskapliga situation klarats upp. I detta senaste meddelande, daterat den 10 juli 2004, står namnen på ovannämnda länder längst ner på brevet.

Kardinal Ratzinger bad Fader Joseph Augustine Di Noia, O.P., undersekreterare för Kongregationen för trosläran, att sända fru Rydén en kopia av detta brev för att göra det möjligt för henne att informera alla om den klargörande korrespondensen.

Jag är ytterst glad att Kardinal Ratzinger så fullständigt speglar den Helige Faderns inställning, vilkens stora allt överskuggande tanke och kanske orsak till det liv och den energi han visar är KRISTENHETENS ENHET. En händelse som berör oss mycket är när den Helige Fadern kom tillbaka från ett besök i Armenien. Han hade med sig till Synodens samlingssal en gåva från Armeniens ortodoxe Patriark, en värdefull lampa med en vädjan om enhet mellan alla kristna.

Det spelar ingen roll hur fru Rydéns liv kan ha sett ut, hon kan bli och är redan ett Guds redskap i vår tid för att förverkliga Guds dröm, den Helige Faderns dröm, Kyrkans dröm, som kan bli den största händelsen i det tredje millenniets tidiga år: ENHET MELLAN KRISTI ALLA LÄRJUNGAR! Människor som Vassula som lider för kristen enhet tillsammans med den Helige Fadern behöver uppmuntran, förståelse och förbön. Jag är villig att ge henne det om så bara för att förena mig med den Helige Fadern, Kardinal Ratzinger och många okända själar som uppriktigt önskar en kristenhetens förnyelse, en förnyad ansträngning för evangelisation, alla kristna bröders enhet. Må Maria hjälpa oss att växa i det SANNA LIVET I GUD.

Ärkebiskop Ramon C. Arguelles

30 september 2004
107:e året sedan den universella missionens
skyddshelgon inträdde i Livet

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF