ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/unityprayer/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Bön för Enhet »

 

Bön för Enhet

av Fr. Sergius Bulkakov
(som Jesus antydde skulle vara med Hans Budskap)

O Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare
Du lovade att alltid bli kvar hos oss.
Du kallar alla kristna att komma nära
och ta del av Din Kropp och Ditt Blod.
Men vår synd har splittrat oss
och vi har ingen kraft
att tillsammans dela Din Heliga Eukaristi.
Vi bekänner denna vår synd och vi ber Dig,
förlåt oss och hjälp oss att verka för
försoning, i enlighet med Din Vilja.
Tänd våra hjärtan med Den Helige Andes eld
och skänk oss vishetens och trons Ande,
modets och fördragsamhetens Ande,
ödmjukhetens och fasthetens Ande,
kärlekens och ångerns Ande,
genom Guds välsignade Moders
och alla helgons förböner.
Amen.