ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/threedaily/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » De tre dagliga bönerna »

 

De tre dagliga bönerna

Den 4 maj 1988 rekommenderade Jesus följande tre traditionella böner att bedjas dagligen.

Novena i förtröstan på Jesu Heliga Hjärta

O Herre Jesus Kristus,
åt Ditt allra Heligaste Hjärta anförtror jag denna bön....
(nämn här ditt böneämne)

Bara se på mig,
och gör vad Ditt Hjärta önskar,
låt Ditt Heliga Hjärta bestämma,
Jag räknar med Det,
jag förtröstar på Det
jag kastar mig i Dess barmhärtighet.

Herre Jesus! Du kommer inte att svika mig.
Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig.

Jesu Heliga Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig.
Jesu Heliga Hjärta, må Ditt Rike komma.
O Jesu Heliga Hjärta,
jag har bett om många saker,
men jag bönfaller Dig om denna önskan.
Tag den och lägg den i Ditt Heliga Hjärta.
När vår Evige Fader ser den
täckt med Ditt Dyrbara Blod,
kommer Han inte att förvägra Dig den.
Det kommer då inte längre att vara min bön, utan Din, O Jesus.

O Jesu Heliga Hjärta, jag förlitar mig helt på Dig.
Låt mig aldrig fara vilse.
Amen.

Bön till Ärkeängeln Mikael

“Helige Ärkeängel Mikael,
försvara oss på stridens dag.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt.
Och må Du, den himmelska härskarans furste,
med Guds kraft kasta ner i helvetet, Satan och alla onda andar
som stryker omkring i världen och söker själarnas undergång.
Amen.

Maria, Heliga Änglars Drottning,
be för oss!

Den Helige Bernhards Memorare

“Påminn Dig,
mildaste Jungfru Maria,
att det aldrig någonsin blivit känt,
att någon som tagit sin tillflykt till Dig,
sökt Din hjälp
och anropat Dig om förbön
har lämnats övergiven.
Fylld av denna förtröstan, flyr jag till Dig
O jungfrurnas Jungfru, min Moder!
till Dig kommer jag,
inför Dig står jag, med synd och sorg.
O Moder till det Inkarnerade Ordet!
ringakta inte mina böner,
utan hör mig och svara mig i Din barmhärtighet.
Amen.