ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s9/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus faller återigen under Korsets tyngd »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

9. Jesus faller återigen under Korsets tyngd

"Mitt Hjärta fylls av medlidande över er svaghet, och era fall." (31 maj, 1987)

"Idag frågar Jag dem som avvisar denna uppenbarelse: är det emot Min Lag i er tidsålder, att genom Min Försyns verk idag rädda Min skapelse från att falla?" (2 januari 1988)