ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s4/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus möter sin Heliga Moder »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

4. Jesus möter sin Heliga Moder

Jag kom till detta Heliga Hjärta, Mitt Heliga Hjärtas avbild och likhet, för att bli Gud-Människa, genom att Jag följde i Hennes fotspår och Hon senare följde i Mina ; Jag har sagt att Hon och Jag delade allt hela vägen till Korset; Vår förening var så fulländad i förtrolighet att Vi inte be-hövde tala, endast i Vårt Hjärta talade vi; Mina ord och Mina tankar behövde inte bäras till Henne i Min frånvaro; genom Min Helige Andes allmakt blev allt känt för Henne; i Hennes jungfruliga Hjärta blev allt känt för Henne, eftersom Hon ägde Gud och Gud ägde Henne . (25 Mars, 1996)