ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s14/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus blir lagd i graven »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

14. Jesus blir lagd i graven
(Matt 27:60; Mark 15:46; Luk 23:53; Joh 19:41-42)

Jag skall resa er ur era gravar och leda er tillbaka till ert hem: Mitt Heliga Hjärta. (10 april 1990)

Och du, Mitt barn, som läser eller hör Mig, du som Jag besökte i din grav och som Jag lät Min Ande komma in i, Jag säger dig: följ spåren av Mitt Blod som Jag lämnar efter Mig som ett tecken för dig, och om du blir hejdad och utfrågad på din väg av en förbipasserande, säg honom att du är Min lärjunge och Jag din Mästare och att du är på väg för att vittna om en korsfäst Kristus, en uppstånden Kristus; och om du hejdas av en köpman, akta dig för hans oärlighet, akta dig så att han inte byter ut Korset Jag har gett dig mot en förvrängd så kallad vishet; omfamna ivrigare än någonsin korsbjälken över dina skuldror, utan ett ljud, utan ett ord, och följ Mina blodspår, de skall leda dig till Mig; och om någon av dessa drar dig inför rätta, skydda inte ditt ansikte mot förolämpningar och slag, erbjud dem din rygg också, så att man känner igen dig på dina sår, låt dessa vara en fullkomlig avbild av Mina Sår, för de skall ges dig av desamma som slog Mig, din Mästare, och då skall Människosonens Tecken visa sig på himlen, ett stort ljus skall synas i ert mörker, ty Jag, den Helige, skall rädda dig för Mitt Namns skull; (22 oktober 1990)

Kom, Mitt barn, du som hör Mig eller läser Mig, Jag har på nytt visat Min Kärlek till dig i detta vittnesbörd, säg inte att Jag är alltför långt borta för att älskas, för just i detta ögonblick vilar Min Blick på dig med särskild ömhet och en tillgivenhet som du aldrig helt kan förstå; hade Jag behövt återvända bara för din skull, för att återlösa dig, skulle Jag utan minsta tvekan stiga ner och genomgå Mitt Lidande igen, bara för din skull! Tror du Mig nu när Jag säger dig att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner?

Jag säger dig allt detta, så att du kan finna din frid i Mitt Heliga Hjärta, så att du kan finna sant liv i Mig, så att du kan finna sann kärlek och vila i Mig, din Gud; Jag vet att du är svag, Mitt barn, men din svaghet attraherar Min Allmakt;

Kan du omfatta vad Jag säger? Jag säger: frid vare med dig! Jag är Kärlekens Offer som talar till dig, Jag är Han som gav dig detta Kärlekens vittnesbörd som en påminnelse om Min Kärlek; låt Mig uppfylla dig och ta dig i besittning; känn hur Mitt Hjärta längtar efter ett gensvar på Min kärlek! motstå Mig inte, kom till Mig som ni är, kom och drick ur Mitt Hjärtas flöde och ni skall törsta efter mer; o så många av er har vandrat bort från Sanningen och gått åt skilda håll; Sanningen är KÄRLEK; Jag är Sanningen; var vittnen för Sanningen, ta emot Sanningens Helige Ande, ta emot Nådens Helige Ande; Jag välsignar er alla med Min Kärleks Suck på era pannor; var ett under Mitt Heliga Namn. (22 oktober 1990)