ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s13/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus tas ner från Korset »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

13. Jesus tas ner från Korset

Vår Moder Maria talar: “..tappa aldrig modet, Jag är nära dig, stig in i Jesu Sår, stig in i Mitt Bedrövade Hjärta och känn Min sorg, känn hur Jag gråter; Jag kommer till många, Jag visar dem Mitt Hjärta, Jag ger tecken genom att låta Mina Bilder fälla tårar, Jag uppenbarar Mig på olika platser, men Mina barns hjärtan är täckta med ett tjockt lager av misstro, de hånar dem som tror, Guds Ord betyder ingenting för dem, Guds rop igno-reras, de tar ingen notis om Våra varningar, ingen vill lyssna till uppenbarelser givna av Gud och talade ur Hans Mun, er tidsålders tro har försvunnit, den har svepts bort av intolerans, perversion, grymhet och vanära, hur bedrövat är inte Mitt Obefläckade Hjärta, Min Hand kan inte längre hålla tillbaka Guds Arm från att falla över er. (6 augusti 1988)