ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s10/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus blir avklädd »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

10. Jesus blir avklädd
(Matt 27:35, Mark 15:24, Luk 23:34, Joh 19:23-24)

När vi kom fram till Berget kastade de Mig till marken och slet av Mig kläderna så att Jag låg naken inför allas ögon, Mina sår öppnades igen och Mitt Blod rann ut på jorden. soldaterna gav Mig vin blandat med galla, Jag ville inte dricka det för djupt inom Mig bar Jag redan den bitterhet som Mina fiender givit Mig . (9 november 1986)

Dina kläder, Mitt barn, kommer att fläckas av ditt blod, och även detta kommer att vara ett bevis för att du kommer från Mig; för detta blev du född och ditt samtycke gläder Mig, för genom dina lidanden kommer Jag att rädda många. (25 oktober 1995)