ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s1/www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/stations/s1/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus döms till döden av Pilatus »

 

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

Jag är Gud, varelse, gå till Mina Stationer, begär endast Mig vid varje station, Jag står vid varje Station. Jag skall vara vid Min Korsvägs Stationer och Jag vill att du skall vara där, Jag vill att du skall knäböja vid Mina Stationer.(29 maj, 1987)

1. Jesus döms till döden av Pilatus
(Matt 27:26; Mark 15:15; Joh 19:16)

Snart, och det är snart i er betydelse, när ni kommer att vara täckta av ert eget blod, skall Jag som domare påmin-na er om det blod ni har på era händer för att ni hindrat så många från att ta emot Mina nådegåvor som givits ge-nom denna Påminnelse om Mitt Ord, ni är som romarna, ni kröner Mig med törnen dagligen; kommer ni då att säga som Pilatus: “Jag är oskyldig till detta blod,” och tvätta era händer i parfymerat vatten? ni vägrar att ta motgiftet mot döden, ni vägrar att erkänna Mitt Ord givet av Min Helige Ande i era dagar ... (19 januari, 1995)