ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer8/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Krön min själ med helighet »

 

Krön min själ med helighet

Himlarnas Herre,
helga min själ, Din boning,
så att Du, min Konung, blir förhärligad;
krön min själ med helighet
så att jag i Din Gudomlighet
får ärva Ditt Rike och Din Härlighet;
jag lovar att ge mitt liv
för mina bröder och systrar,
och bli en del av Din Frälsnings Plan;
Skapare, jag är Din,
Jesus Kristus, jag är Din,
Helige Ande, jag är Din.
Amen.

10 juli 1994