ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer7c/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän »

 

Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän

Jesus mitt Ljus,
Jesus min Vägvisare,
Jag älskar Dig,
för Du visade Mig Vägen,
Helige Ande, min Helige Följeslagare
och min Vän,
Du som viskar i mitt öra
ord av råd, vishet och tröst,
jag älskar Dig för Du lät
mina ögon se och höra,
jag tillber Dig,
för Du uppväckte mig,
och Du blev Mitt dagliga Bröd,
O Ljuvliga Manna från Himmelen,
Du har tröstat
Min stackars betryckta själ,
Du har omsorg om Mig i denna öken,
och Du sörjer för Mina behov,
Du låter Dina gåvor
till hela mänskligheten
flamma upp i en dånande eldslåga
till den Allra Heligaste
Treenighetens Ära,
ge oss alla nåden
att med iver lyda Dina stadgar
och låt Din Lag bli vår glädje;
Amen.

18 maj 1993