ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer7bb/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus »

 

Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus

Evige Fader,
må Ditt Namn vara helgat,
att känna Dig är evigt Liv,
att känna Dig är att känna Sanningen,
all Vishets Fader,
helga mig med Din Helige Ande
så att mitt hjärta talar
ord fyllda av vishet;

Endast Du är Fullkomlig,
Källa till den Högsta Kärleken,
Min Konung, hänför mitt hjärta
till att prisa Dig natt och dag;
Källsprång av Myrra och Aloe,
ge min eländiga själ Din ljuva väldoft
så att när jag möter Min Konung,
Din Älskade Son,
Han inte vänder sin blick ifrån mig;

att känna Dig är att vara i Ditt Ljus,
detta Ljus som skall visa mig Vägen
och leda mig i Din Älskade Sons Fotspår;

Källa med Levande Vatten, kom,
kom och sänk mig, ditt barn
i Din Ström som så rikligt flyter fram
ur Din Helgedom;

O Gud! jag älskar Dig till tårar!
låt min eländiga själ längta efter
allt som är Heligt,
låt min själ smaka Din Ömhet,
Jahve, Du är min Gud,
jag lovprisar Ditt Namn,
för Du har sett till min eländiga själ
och uppfyllt den
med Din Härlighets strålglans;

mitt hjärta sjunger till Dig, Fader,
min ande fröjdar sig i Din Ande;
O Gud, min Fader,
låt min själ få sjunka ner
Din Kärleksfulla Famn
genom att sätta Ditt Sigill på mitt hjärta
så att min kärlek till Dig
blir starkare än själva Döden;
Amen.

2 mars 1993