ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer6/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Uppliva oss alla till Din Ära »

 

Uppliva oss alla till Din Ära

Du är min ende Gud,
mitt enda Hopp, min enda Kärlek.
Du är min Gud, oförliknelig,
så Ömsint och Varsam
mot de svaga och de eländiga,
låt inte Din Vredes Bägare
rinna över oss;
låt de fångna bli fria
innan Din Dag kommer,
min Herre, våra synder
har varit många i Dina Ögon,
vårt uppror och vår likgiltighet
ännu större,
men Ditt Hjärta klappar
av Kärlek och Medlidande,
ge oss, O Nådefulle Fader,
en mäktig Vindpust av Din Ande
som upplivar oss alla
till Din Ära; Amen.

15 november 1991