ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer5/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » O kom och rädda mig »

 

O kom och rädda mig

Barmhärtige Fader,
lyft mig till Ditt Bröst,
låt mig få dricka av
det Eviga Livets
Flödande Strömmar,
och då skall jag veta
att jag åtnjuter Din ynnest,
O kom och rädda mig,
innan Stunden kommer över mig;
bota mig, för jag har syndat
emot Dig,

Fader,
Dina Läppar är fuktade av Nåd,
Ditt Hjärta
är en brinnande Ugn av Kärlek,
Dina Ögon är Två Lågor
av förtärande Eld,
O Fader,
Din Skönhet är
Fullkomligheten själv,
Ditt Majestät och Din Glans
bländar även de mest lysande
av Dina änglar,
Du som är Rik på Dygd och Nåd,
dölj inte Ditt Heliga Ansikte för mig,
när Stunden kommer;
kom och smörj mig
med kärlekens olja,
Gud, hör min bön,
lyssna till min bedjande röst!
Jag måste uppfylla de löften jag gav Dig;

Evige Fader,
fastän strömmen går emot mig,
litar jag på, vet jag, tror jag,
att Din Arm skall vara där
för att lyfta mig och dra mig
ut ur denna ström;
O vad jag längtar efter att skåda
Din Helgedom och se
Din Härlighet
i Förbundets Ark!
O vad min själ längtar efter
att få se Himlarnas Ryttare
som bär Namnet: Trovärdig och Sann,
Han som skall sopa bort
orättfärdighet ifrån världen,
Han som är Rättvis;
O kom och täck mig med Din Mantel
ty Din Kärlek är känd
för sin generositet;

O Fader!
stöt inte bort mig så som
jag förtjänar genom mina synder,
men hjälp mig, ge mig mitt Dagliga
Bröd och bevara mig
i trygghet långt borta från
Huggormens gifttänder;
gör mig till arvtagare i Ditt Hus,
gör mig till Ditt barn av Ljus,
gör mig till en fullkomlig avbild
av den Högste Martyren,
för att förhärliga Dig, i all evighet;
Amen;

19 september 1991