ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer3/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Frid och Kärlek skall fylla oss »

 

Frid och Kärlek skall fylla oss

Fader,
fastän natt ännu övertäcker jorden,
vet jag att ovanför mig, är Jahve,
som ser Sina barn i mörkret,
och skall förbarma Sig över dem;
i Makt och Ära
skall Han stiga ned för att skingra
denna skrämmande natt
och förvandla den till en ljus dag,
Frid och Kärlek skall fylla oss,
och vår själ skall uppfyllas
av Hans Ljus,
Jag Är skall komma åter,
Jag Är skall återvända,
Jag Är skall vara med oss,
Ära vare den Allrahögste!
Amen.

Jesus, rör vid mitt hjärta,
Du är min Glädje,
tala till mig, led mig,
och ödmjuka mig. Amen.

4 mars 1991