ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer2/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Hänför min själ »

 

Hänför min själ

Herre min Gud,
lyft min själ från detta mörker
in i Ditt Ljus,
omslut min själ
i Ditt Heliga Hjärta,
mätta min själ med Ditt Ord,
smörj min själ
med Ditt Heliga Namn,
gör min själ redo
att höra Ditt samtal,
andas Din ljuva väldoft
på min själ, uppväck den,
hänför min själ
till att glädja Din Själ,
Fader, smycka mig, Ditt barn,
genom att droppa
Din rena myrra över mig,
Du har fört mig in
till Din Himmelska Sal,
där alla de Utvalda har sin plats,
Du har visat mig för Dina änglar,
o, vad mer önskar min själ?
Din Ande har gett mig liv
och Du, som är det levande Brödet,
har återställt mitt liv,
Du har bjudit mig
att dricka Ditt Blod,
för att med Dig kunna dela
Ditt Rike i evighet
och leva i all evighet,
Ära vare den Högste!
Ära vare den Heligaste av Heliga,
Lovad vare vår Herre,
Välsignad vare vår Herre,
för Hans Nåd och Hans Kärlek
sträcker sig från tidsålder till tidsålder
och i all evighet;
Amen.

29 Januari 1990