ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/conversion/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Bön för världens omvändelse »

 

Bön för världens omvändelse

Barmhärtige Fader,
låt dem som hör och hör
men ändå inte förstår,
höra Din Röst denna gång
och förstå att det är Du,
den Heligaste av Heliga;
öppna ögonen på dem som ser och ser,
men ändå inte urskiljer,
så att de ser Ditt Heliga Ansikte
och Din Härlighet denna gång;
lägg Ditt Finger på deras hjärta
så att deras hjärta må öppnas
och förstå Din Trofasthet,
Jag ber och bönfaller Dig om dessa saker,
Rättfärdige Fader,
så att alla länder omvänder sig och
blir helade genom Din Älskade Sons,
Jesu Kristi Sår; Amen;

-Vår Heliga Moder (15 maj 1990 )
-Jesus (18 juli 1990)