ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/4/www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/4/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner »

 
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Må vi tillbe Dig kring ett enda Tabernakel

Fader,
välsignat vare Ditt Namn;
ty Din Älskade Son, Jesus Kristus,
kom till världen,
inte för att döma den,
utan för att rädda världen,
Förbarma Dig över oss,
se på Din Sons Heliga Sår,
som nu är vidöppna
och kom ihåg det pris
Han har betalat för oss
för att friköpa oss alla,
kom ihåg Hans Heliga Sår,
och de två Hjärtan
som Du Själv förenade i Kärlek,
och som led tillsammans,
den Obefläckade Avlelsens
Hjärta och Din Älskade Sons Hjärta,
O Fader,
kom nu ihåg Hans Löfte
och sänd oss Hjälparen,
med full kraft,
Sanningens Helige Ande,
för att påminna världen om Sanningen
och om Din Sons
foglighet, ödmjukhet,
lydnad och stora Kärlek,
Fader, tiden har kommit
när splittringens välde ropar
efter Fred och Enhet,
tiden har kommit
då Din Sons sårade Kropp
ropar efter Rättfärdighet,
den som världen
ännu inte har lärt känna;
men ge oss, Käre Fader,
genom Marias Obefläckade Hjärta
och Jesu Heliga Hjärta,
denna Frid i våra hjärtan,
och uppfyll Skrifterna
genom att uppfylla
Din Älskade Sons Bön till Dig:
att vi alla må bli ett,
ett i den Gudomliga
Heliga Treenigheten,
så att vi alla tillber och prisar Dig,
kring ett enda Tabernakel,
Amen;

25 mars 1991

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT