ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/lordsprayer/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » HERRENS BÖN på Arameiska »

 

HERRENS BÖN på Arameiska

LYSSNA HÄR

(Fonetiskt uttal)

Aboon Dbashmayo (Fader vår som är i himmelen)
Nethcadash shmokh (helgat varde ditt namn).
teethe malkoothokh, (Tillkomme ditt rike),
nehwe sebyonokh, (ske din vilja);
aykano Dbashmayo off bar’o. (såsom i himmelen så ock på jorden.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Vårt dagliga bröd giv oss idag).
washbook lan howbain wahtohain (och förlåt oss våra skulder)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro)
lo thaalan il nessyoono (och inled oss inte i frestelse)
elo fasson men beesho (utan fräls oss ifrån ondo.)
metool ddeelokhee malkootho, (Ty riket är ditt)
ou haylo ou Teshbohto, (och makten, och härligheten)
loalam olmen Amin. (i evighet. Amen.)