ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/consecrations/sacredheart/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Vigningsböner » Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta »

 

Vigning till Jesu Heliga Hjärta

26 januari, 1992

Jesu Heliga Hjärta,

kom och tag mig helt i besittning
så att mina motiv blir Dina Motiv
mina önskningar Dina Önskningar,
mina ord Dina Ord
mina tankar Dina Tankar,
tillåt mig sedan att gömma mig i den
djupaste vrån av Ditt Heliga Hjärta
utplåna mig helt och hållet;
jag, (...), skall tillbe
Ditt Heliga Hjärta från mitt innersta,
jag lovar att tjäna Ditt Heliga Hjärta
med en eld inom mig,
jag skall med iver tjäna Dig
mer innerligt än tidigare;

jag är svag men jag vet
att Din Styrka
skall upprätthålla mig;
tillåt mig inte att förlora Dig ur sikte,
ej heller mitt hjärta att förirra sig på avvägar;
jag ,(...), skall endast söka Ditt Heliga Hjärta
och längta bara efter Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

gör mig ovillig till allt
som är emot Din Helighet
och Din Vilja;
sålla mig om och om igen
se till att ingen rival finns kvar i mig;
förstärk från och med idag
de kärlekens band med vilka Du
har bundit mig, och låt min själ
törsta efter Dig och gör mitt hjärta sjukt av kärlek till Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

vänta inte,
kom och förtär hela mitt jag
med Din brinnande Kärlekslåga;
vadhelst jag gör från denna stund,
skall jag göra endast för Dina Intressen
och Din Ära, inte för mig själv;

Jag, (...), viger mitt liv till Dig
och från och med nu är jag villig
att vara Din Kärleks slav, ett offer
för Dina Brinnande Önskningar och Ditt Lidande,
en tillgång för Din Kyrka
och Din Själs glädje;

låt mig likna Dig vid Din Korsfästelse
genom den bitterhet jag kommer att möta
i döva själar och i att se dem falla;
ge min själ sin andel;

Jesu Heliga Hjärta,

bespara mig inte Ditt Kors,
liksom Fadern inte besparade Dig;
håll fast mina ögon, mina tankar och
mina önskningar som fångar i ditt Heliga Hjärta;

ovärdig är jag, och förtjänar inget,
men hjälp mig att leva efter mitt vigningsbeslut
genom att vara lojal
och outtröttligt åkalla Ditt Heliga Namn;
låt min ande avsky allt som inte är av Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

låt min själ mer än någonsin tidigare
bära Din Kropps Märken för själarnas omvändelse;

Jag, (...), lägger frivilligt min vilja
under Din Vilja,
nu och för evigt; amen;