ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/chrysostom/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Den helige Johannes Chrysostomos bön »

 

Bön av den helige
Johannes Chrysostomos

Jag är din fader, din make och ditt hem,
Jag är din vårdare, ditt upphov och ditt ursprung.
Vad du än önskar, skall Jag vara.
Inget kommer att fattas dig.
Jag skall arbeta för dig, ty Jag kom
för att tjäna och inte för att bli tjänad.
Jag skall vara din vän och din värd,
din ledare och din broder,
din syster och din moder.
Jag skall vara allt för dig.
Bara du är förtrolig med Mig!
Jag skall vara fattig för dig, hemlös för dig,
korsfäst för dig, gå i graven för dig.
I himlen vädjar jag till Fadern för din skull.
Du är allt för mig, broder, medarvinge,
vän och medlem.
Vad mer kan du önska?