ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner »

 
Böner
Urval från budskapen
 
 
Bönen om ånger och befrielse
Jesus gav denna BRÅDSKANDE bön 13 november 2006 och säger att den behövs för vår tid som är så ond.
 
 
Bön för världens omvändelse
Denna bön gavs oss av vår Heliga Moder - Jesus påminner oss senare om denna bön Hans Moder gav oss.
 
 
HERRENS BÖN på Arameiska
 
 
Den Heliga Rosenkransen
 
 
Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
"Herre Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över mig, syndare."
 
 
Bön för Enhet
av Fr. Sergius Bulgakov
 
 
Den helige Johannes Chrysostomos bön
Vad du än önskar, skall Jag vara
 
 
De tre dagliga bönerna
Jesus rekommenderar oss att be dessa tre böner dagligen
 
 
Korsvägens stationer
Meditationer från budskapen
 
 
Vigningsböner
Vigningsböner till Jesu Heliga Hjärta och Marias obefläckade hjärta
 
 
Några utvalda böner
Böner tagna direkt från budskapen