ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/mission/foundation/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Mission » Gåvor och stöd »

 

Gåvor och stöd

Allt arbete inom Sant Liv i Gud är beroende av frivilliga gåvor och insatser

Inom Sant Liv i Gud sker allt arbete på frivillig basis. Det finns ingen anställd, vare sig i Sverige eller utomlands. Inte heller Vassula får några pengar från sina böcker eller framträdanden. De enda inkomster vi har är frivilliga gåvor. Därför är Din gåva nödvändig för att spridandet av dessa budskap skall kunna fortsätta.

Också frivilliga insatser av olika slag är mycket välkomna, klicka här för att hitta personer du kan kontakta. Välkommen att vara med!

Swish-nummer: 1235623368

Plusgiro: 837 35 35-7
För utlandsbetalningar IBAN: SE59 9500 0099 6042 8373 5357 • SWIFT: NDEASESS