ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/mission/evangelise/info/www.tlig.org/sv/mission/evangelise/info/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Mission » Evangelisation » Hur man engagerar sig nu »

 
Hur man engagerar sig nu
Hjälpresurser för de som vill engagera sig
 
 
De 27 frågorna
Är du redo att bli ett vittne för budskapen Sant Liv i Gud? Dessa frågor är för dina förberedelser att bli ett vittne i ditt land eller område. Frågorna har utformats av Vassula genom inspiration av Herren.
 
 
De 27 svaren
Så, du har prövat att svara på frågorna på egen hand? Jämför här med Vassulas svar.
 
 
Bjud in ett vittne
Bjud in någon att vittna i ditt område.
 
 
Video om hur man organiserar ett vittnesmöte
Se denna video på ett bra arbetssätt, såsom det görs i Frankrike.
 
 
Hur kan mitt land bli bättre organiserat?
Skapa regionuppdelningar enligt USA-modellen för ett effektivare spridande av budskapen (endast engelska).