ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/mission/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Mission »

 

Välkommen till avdelningen för mission


Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla". Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla".

Som Fadern har sänt mig,
sänder jag er".

(Joh 20:20-21)

Liksom Fadern sände Mig för att vittna om Hans Kärlek och förhärliga Hans Namn, så sänder Jag också dig;

Jag blev sänd för att göra Hans Namn känt, och Jag lovade att fortsätta göra det känt, och det gör Jag; Mitt Ord är Sanning; var inte förvånad när Jag ibland besöker dig för att påminna dig om Fadern, så var nu också du Mitt vittne; Jag har utvalt ett fåtal för att manifestera Min Kraft i dem och visa världen Mina väldiga Rikedomar och så förhärliga Mitt Namn; i dina dagar framträder Jag och Min Moder för ett antal människor; Jag har tecknat Mitt Namn med olja över dem för att göra också dem i stånd till att utföra det arbete Jag har gett dem; be för dessa själar att de också kan fullborda sitt uppdrag med iver och så förhärliga Mig;

7 December, 1993