ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/contact/assoc/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Kontakt » Nationella kontakter »

 

Sant Liv i Gud - kontakt i Sverige

I Sverige är det "Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud" som översätter, trycker och sprider budskapen. Vi samlas också i bönegrupper på olika håll, samt träffas på olika samlingar.

Gemensamt telefonnummer: 070-7771767

Epostadress:

Du är också välkommen att följa oss via vårt e-nyhetsbrev, klicka här.

Allt arbete inom föreningen sker ideelt, och ekonomin baseras helt på gåvor.

Plusgiro: 837 35 35-7
För utlandsbetalningar IBAN: SE59 9500 0099 6042 8373 5357 • SWIFT: NDEASESS

Välkommen att vara med!


Sant Liv i Gud nationella kontakter och/eller föreningar i drygt 70 länder

Sant Liv i Gud finns i drygt 70 länder världen över. För att hitta nationella kontaktuppgifter, gå till www.tlig.org/en/contact/assoc/