ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/churchunity/dates/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Kyrkans enhet » Påskens datum »

 
Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 
 
En presentation av Herrens kallelse att förena påskens datum
En videopresentation av några av de budskap som Herren gett oss där Han ber oss att förena påskens datum
 
 
Unify the Dates of Easter
Jesus is Asking Us to Unify the Dates of Easter
 
 
Ett exempel på Enhet i Öst
Monsingor Isidore Battika, Patriarkalisk ställföreträdare för den Grekisk Katolska Kyrkan i Damaskus, Syrien, talar till pilgrimer från Sant Liv i Gud i maj 2005
 
 
The Date of Easter
by Derek Stone
 
 
A 1997 Move for a Common Easter Date
by Edmund Doogue, Ecumenical News International
 
 
A Further Report (2001)