ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/bethmyriam/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Beth Myriam »

 

Välkommen till avdelningen för
Beth Myriam


"Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. … Sannerligen säger jag er: vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig." (Mt 25:35-40)

Lyssna nu till Mig och skriv följande ord: upprätta Våra Beth Myriam överallt där ni kan; lyft upp de förtryckta och hjälp de föräldralösa; skydda Mig, rädda Mig från rännstenen, ge Mig tak över huvudet och mat, lyft av Min börda och trötthet, stöd Mig och uppmuntra Mig, men framför allt, älska Mig; allt som ni gör för den minste av Mina bröder, det gör ni för Mig ... Jag välsignar dem som stöder Mitt liv, må de förbli rika på dygd och alltid kärleksfulla; Jag är med er ... IC;

Budskap den 27 mars, 2002