POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/testimonies/churchpos/sfeir/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Kardynał Sfeir »

 

Kardynał Sfeir

Jego Eminencja Kardynał Mar Nasrallah Peter Sfeir, Marionicki Patriarcha Antiochii i całego Wschodu, zwraca się do pielgrzymów TLIG

Kardynał Sfeir wita Vassulę i pielgrzymów TLIG, maj 2005r. (Click to enlarge)

Witamy was w Libanie. Ruch ekumeniczny drogi jest Kościołowi Powszechnemu i wiecie, że Kościół Katolicki stara się jak najlepiej aby osiągnąć jedność wśród chrześcijan.  Kościół Katolicki ma szczególne posłannictwo kierowane  przez kardynała i kardynał ten dąży do kontaktowania się ze wszystkimi odłamami chrześcijańskiej wiary w poszukiwaniu drogi do jedności.  Wiecie dobrze, że Kościół Marionicki jest Kościołem Katolickim i nie ma odpowiednika w Prawosławiu. Od chwili swojego  narodzenia (Kościół Marionicki) był i z Bożym błogosławieństwem pozostanie taki jaki jest. Maronici rozproszeni są po całym świecie, szczególnie w na Zachodzie.  

Wierzę, że niektórzy z was spotkali Marionitów w różnych krajach, czy to w Brazylii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy  Wenezueli. Łakniemy tak jak wy tej jedności, której pragnął nasz Pan Jezus Chrystus kiedy powiedział: "Bądźcie jednym, jak Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Wiemy, że p. Vassula była już kiedyś w Libanie, i że dąży do osiągnięcia tej jedności.  Wiemy także, że zaprezentowała swoją doktrynę i przemyślenia Stolicy Apostolskiej, która opublikowała pewne pisma odnośnie tej sprawy. Staramy się aby nasza wiara była jedna w Jezusie Chrystusie, który jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Jeśli były jakieś nieporozumienia, które miały miejsce na przestrzeni historii z jakichkolwiek powodów czy zamierzeń, prosimy Boga aby przebaczył nam wszystkim nasze przewinienia i aby doprowadził nas do jedności. Ta jedność jest naszym świadectwem dla tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, że jakiekolwiek podziały między nami nie mogą wytworzyć wiary, co jest dokładnie tym, co Nasz Pan Jezus Chrystus uwydatnił. Modlimy się z wami w sprawie jedności, niech Bóg doprowadzi do niej wg obrazu i daty jaką uzna za odpowiednią

Proszę Boga aby otworzył przed wami i nami właściwe drogi, abyśmy mogli zdobyć Jego uznanie, i abyśmy modli nieść światu  świadectwo jedności a nie podziału, jako że świat jest teraz w strasznej potrzebie jedności, szczególnie tej między chrześcijanami.  Dziękuję za przybycie do Libanu. Liban jest miejscem gdzie gromadzą się chrześcijanie wszystkich odłamów, a musicie wiedzieć, że w sumie jest tutaj 18 wyznań. Tak, te wyznania tworzy 6 wyznań katolickich, 5 prawosławnych, pozostałe to wyznania muzułmańskie, oni też są poróżnieni.  Jak wiecie muzułmanie dzielą się na sunitów, szyitów, druzów, i tak dalej. To dlatego Liban uznawany jest za tygiel narodów do jednoczenia wszystkich ludzi.  Oni wiedzą, że muszą żyć z innymi we wzajemnym zrozumieniu, wierze, miłości, pomaganiu sobie nawzajem w szczerości. Prosimy Boga aby był z wami, niech was błogosławi i towarzyszy wam w dążeniach do ustanowienia tej jedności.  Dziękuję.