POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/testimonies/churchpos/kahale/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Biskup Georges Kahhale »

 

Biskup Georges Kahhale

Monsignor Georges Kahhale Zouhairaty, Biskup – Egzarcha i Apostoł Grecko – Melchickich Katolików w Wenezueli

 Bishop Georges Kahale
Prowadzenie Boskiej Liturgii podczas Ekumenicznej Pielgrzymki TLIG w 2005r.

„Poprzez swoją otwartość i relacje na poziomie międzynarodowym Vassula stworzyła dzięki modlitwie i „Prawdziwemu Życiu w Bogu” ekumeniczną relację i solidne podstawy do międzyreligijnego dialogu XXI wieku w sprawie ludzkiej jedności”

Oryginalne świadectwo zostało napisane w języku hiszpańskim i znajduje się poniżej:

„Con su apertura y relaciones a nivel internacional Vassula ha hecho a través de la oración y la “Verdadera Vida en Dios” una relación ecuménica y sólidadas bases para el diálogo interreligioso del siglo XXI para la unidad humana”