POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/testimonies/churchpos/franic/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Arcybiskup Frane Franic »

 

Arcybiskup Frane Francic

Emerytowany Arcybiskup Splitu i Makars i były Przewodniczący Episkopalnej Komisji Teologicznej, Jugosławia Split, Jugosławia

Następujące wprowadzenie Arcybiskupa Francic zostało opublikowane w 1993 r.:

Czystość i Całkowite Objawienie Boga

Kiedy otrzymałem dwie książki napisane przez wizjonerkę Vassulę Ryden, przetłumaczone na chorwacki przez p. Marija-Dragica Vukic, byłem miło zaskoczony najbardziej przez to, że tłumaczenie z angielskiego zostało wykonane w Belgradzie, gdzie mieszka pani Vukic. Poprosiła mnie o napisanie przedmowy do trzeciej książki, która miała się pojawić po chorwacku. Obecnie jest pięć tomów w języku angielskim zatytułowanych „Prawdziwe Życie w Bogu” napisanych przez Vassulę Ryden. To dla mnie wielka przyjemność napisać tą przedmowę.

Pierwsze wieści na temat Vassuli usłyszałem dwa lata temu, w 1991 r., w kanadyjskim katolickim przekroju L`Informateur Catholique. W wydaniu tym dużo miejsca zostało poświęconego Vassuli Ryden. Od tego czasu przegląd ten publikował o niej artykuły regularnie. Dobra katolicka pani, która jest bardzo zainteresowana sprawą Medjugorie, liderka częstych pielgrzymek skierowała ostry krytycyzm w stosunku do pism Vassuli, twierdząc, ze orędzia, które przakzuje zawierają fałszywe teorie, np. ze Jezus nazywa siebie „Przedwiecznym Ojcem” człowieka jak gdyby identyfikował Siebie w każdym aspekcie z Ojcem, tym samym odrzucając rozróżnienie pomiędzy ojcem a Synem. Ta pobożna wielbicielka Naszej Pani nie jest szczęśliwa również z powodu jaki Jezus przekazuje Swoje orędzia przez rękę Vassuli; myśli o tym w terminach spirytualistycznych przekazach orędzi. Krytykiem Vassuli, o której przeczytałem w przekroju, o którym wspomniałem była pani Darija Klanac z domu Skunca. Miałem zaszczyt spotkać ją podczas jej drogi jako liderkę pielgrzymki z Kanady do Medjugorie. Odwiedziła mnie w Splicie, w katedrze św. Piotra, gdzie mieszkałem od 1983 r. Mówiłem po francusku pielgrzymom o orędziach pokoju z Medjugorie. Pani Klanac także mówiła z wielkim zapałem o Naszej Pani. Byłem bardzo szczęśliwy, że pani Klanac, jedna z Chorwatek, która wyszła za mąż w Kanadzie, ma tak wysoką reputację pośród katolików tego kraju. Później kiedy miała problemy z przekrojem, o którym wspomniałem ponieważ wpierał Vassulę, zauważyłem odnośnie tego co napisali o jej osobowości, to jest, ekspertem pracującym dla nich. To mnie ucieszyło. Ale ja jestem po stronie Vassuli, szczególnie od wtedy gdy dostałem trzy książki z orędziami po włosku, zatytułowane Miłość i Pokój. Grupa włoskich pielgrzymów w swojej srodze do Medjugorie zatrzymali się na chwilę w Splicie, żeby odwiedzić katedrę św. Piotra. Zaprosili nie do Włoszech. 2 września 1992 r. odprawiałem więc Mszę Św. w duży kościele w Como. Kościół był pełen i tam spotkałem Vassulę. Przed Mszą dała ona świadectwo o swoim mistycznym doświadczeniu i orędziach, które z największym przekonaniem przypisywała Jezusowi. Wygłosiłem homilię na temat Ewangelii z tego dnia. Mówiłem o objawieniach prywatnych i znaczeni jakie maja one dla Kościoła i dzisiejszego świata. Dodałem kilka słów wsparcia dla Vassuli, zostawiając ostateczny osad Kościołowi. Zawsze stosuje takie środki ostrożności kiedy mówią publicznie o orędziach Medjugorie. Z drugiej strony, kiedy mówię prywatnie wyrażam moje niezmienne przekonanie o autentyczności objawień w Medjugorie i orędziach. Opieram się na teście Ewangelii, który mówi, że dobre drzewo żeby rozpoznane dzięki dobrym owocom. Jest to szczególna prawda nawróceń religijnych, cudów w porządku moralnym i najczęściej doświadczenia w Medjugorie. To prawda, ona nie powoduje cudów w sensie psychicznym, ponieważ nie twierdzi nic na temat fizycznych uzdrowień. Kopię czwartej książki z orędziami Vassuli dostałem osobiście od samego tłumacza. Byłem zachwycony widzieć, że przedmowa została napisane przez ks. Rene Larentin, którego bardzo wysoko sobie cenię. Spotykałem go wiele razy w Splicie w czasie jego drogi od i z Medjugorie. Jak przeczytałem książki Vassuli moim pierwszym warzenie na jej temat jeszcze bardziej zostało utwierdzone. Jej orędzia, chociaż da mnie osobiście orędzia Jezusa, są żywe i autentyczne. Te orędzia pomogą nam zrozumieć lepiej przesłania Jezusa z Ewangelii a także pomóc nam doświadczyć ich w osobisty sposób. To zawsze musi pozostawać jako kryterium autentyczności podczas osądzania prywatnych orędzi, w rozpoznawaniu zdrowych mistycznych doświadczeń. Zawsze były i zawsze będą mistyczne doświadczenia w Kościele. Nie możemy ich nigdy bagatelizować, ale musimy pozostawić ostateczny osąd kościołowi. Kiedy spotkałem Vassulę 23 września 1992 r. w Como miałem odczucie, że była pod wpływem wielu ataków krytyki; napisali o niej lekceważąco. To jest nie do pojęcie, że poprzez Vassulę przechodzi przez osąd przez ekstremistycznych teologów naszych czasów., którzy dystansują się od boskich objawień przez zbyt duża bliskość do świata. Zauważył to Papież VI, na krótko przed tym jak zmarł. Zaczął mówić i ‘diabelski smoku”, który wkroczył do Kościoła i zakrył chmurami fundamentalne prawdy Bożego objawienia. Wydaje mi się, tym bardziej, że rozumiem te sprawy, ze głównym charyzmatem Vassuli jest pokazać CZYSTOŚĆ CAŁKOWITEGO OBJAWIENIA BOŻEGO. Nic nie musi być dodawanego, nic nie musi być odejmowanego z Objawienia. Nie może być żadnej ustępliwości wobec świata i liberalnej cywilizacji naszych czasów, która wnika nawet do Kościoła wprowadzając nieporządek w jego zbawczej misji. Inkulturyzacja jest potrzeba jako podstawa nowej ewangelizacji. Tak mówi Jan Paweł II, idąc za Soborem. Musimy szanować kultury, którą możemy zasadzić w ludziach wszystkich narodów Boże prawdy objawione umacniając nich miłością , zawsze z szacunkiem do ludzkich, narodowych i społecznych praw i z uwaga na społeczne sytuacje. Tka jest prawda. Tak mówi II Sobór Watykański, a więc papieże z jego czasów oraz późniejsi. Ale jest prawda, która mówi na, że Chrystus i Jego Słowo osądzą kultury, wszystkich ludzi, narodowa i społeczne prawa. Nie jest tak, na odwrót, że to kultury osądzają Chrystusa ale Chrystus osądza kultury. Chrystus ochrania, promuje, uszlachetnia, wznosi na wyższy poziom, na Boży poziom, wszystkie kultury. Nie obawiajcie się z tego powodu „otworzyć drzwi Chrystusowi”. On jest naszym Stworzycielem, naszym przyjacielem. On wie czego potrzebujemy, żeby osiągnąć naszą małą ziemską oraz wielką niebieska szczęśliwość. Kościół razem z Papieżem, i podlegając Papieżowi, jako widzialnej głowy Kościoła i wikariusz Jezusa Chrystusa, przekazuje zbawcza nauczania Chrystusa. To jest tym, co Jezus przekazuje nam przez Vassulę, chociaż mówi ona prosto, że jest z Kościoła Grecko-Prawosławnego. Pokazuje w ten sposób drogę do zdrowego ekumenizmu, ekumenizmu, który dzisiaj przechodzi prze Kalwarię. Ale ekumenizm jest Bożym dziełem, wiec musie przejść przez kalwarię jak Sam Chrystus. Niech Bóg nas strzeże, żeby ta Kalwaria nie rozpostarła się na cały świat. Ekumenizm przez swoja Kalwarię będzie miał swoje Zmartwychwstanie. Wygląda na to, że to jest koroną orędzi Jezusa dawanych nam przez Vassulę Ryden, grecką-prawosławną, żyjącą teraz w Szwajcarii.

+ Frane Franic, Emerytowane Arcybiskup Splita
dawny Przewodniczący Episkopalnej Komisji Teologicznej. Jugosławia
Split, Jugosławia.

Natychmiast po Notyfikacji z 1995 r. Arcybiskup napisał następujące świadectwo:

Integralność prawd objawionych w orędziach Vassuli Ryden, bardzo wiernej córki wiekowego i Świętego Kościoła Grecko-Prawosławnego

Czytając książki z boskimi orędziami i wiedząc, że autorka , Pani Vassula Ryden, jest córką Kościoła Grecko-Prawosławnego, byłem pod bardzo wielkim wrażeniem znajdując w nich wierność, i jestem stanowczo przekonany, absolutna wierność wszystkim prawdom objawionym jak naucza i objaśnia Kościół Katolicki, Chciałbym pokornie wspomnieć, że w 1941 r. uzyskałem stopień doktora filozofii na Georgia University, który w tych czasach był bardzo wierny tomistycznej teologii i filozofii, którą ja sam nauczałem przez 38 lat, od 1942 r. do 1980 r. w Interdiecezjalnej Szkole Teologicznej dla zaawansowanych studentów w Splicie. Dowiedziałem się o pewnych obiekcjach, które zostały sformułowane przez pewnych katolickich teologów odnośnie orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”. Ale to obiekcje z pewnością nie sprawią, że zacznę powątpiewać przy moim przekonaniu, że wszystkie te książki zawierają autentyczne orędzia pochodzące od samego Chrystusa, orędzia, które zawierające prawdy dotyczące wiary w nadprzyrodzoność, prawy, w które zarówno dawny Kościół Bizantyjsko-Prawosławny jak i Kościół Rzymsko-Katolicki wierzyły, aż do czasu ich bolesnej separacji. Zatem orędzia zgadzają się z dawną wiekową wiarą Świętego Kościoła Grecko-Prawosławnego, który daje do zrozumienia, że Vassula nie ma formalnego opuszczenia jej przynależności do Kościoła Prawosławnego żeby stać się katoliczką. Utrzymuję to stanowcze przekonanie nawet dzisiaj pomimo „deklaracji” (notyfikacji) Kongregacji Nauki i Wiary, która opublikowało Osservatore Romano datowanej 23-24 październik 1995 r. Modlę się do Pana, żeby ta „deklaracja” została wyjaśniona, tym samym usuwając zamieszanie w naszym Kościele tak jaki i usuwając trudności, które nagle się pojawiły z powodu tej „deklaracji” w relacjach ekumenicznych pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Kościołem Katolickim. Ponadto czuję, że powinienem oświadczyć, że w orędziach z książek Vassuli można odnaleźć pewne prawdy na temat dzisiejszego stanu kryzysu w naszym własnym Kościele. Te prawdy są bardzo jasno stwierdzone w niniejszych orędziach, zaznaczone w zaskakująco stanowczy i decydujący sposób. Prawdy takie jak Dziewictwo i Święte Macierzyństwo Błogosławionej i Niepokalanej Maryi Panny czy rzeczywista obecność Ciała i Krwi z Duszą i Bóstwem Jezusa w Eucharystii. Zgodnie z moim pokornym ale stanowczym przekonaniem nie ma i nigdy nie było żadnych błędów ani w pierwszej ani w kolejnych książkach Vassuli. Nie ma błędu w tym, ze Vassula mówiąc o Chrystusie nazywa go Abba albo Jahwe, ani w tym gdy mówi, że Chrystus przyjdzie na świat aby rozpocząć okres Swojego Pokoju ponieważ ma związek z historycznym powrotem Chrystusa na ten świat poprzez Swój Kościół, który w czasie okresu Pokoju zostanie odnowiony, a wtedy obecność Chrystusa będzie nawet bardziej widoczna dla całego stworzenia na ziemi, jak mówiła to Najświętsza Dziewica i Królowa Proroków w Fatimie i jak nadal prorokuje w Medjugorie. Dlatego łączę się z tymi wszystkimi katolickimi biskupami i teologami, którzy bronią autentyczności i szczerej prawdomówności Vassuli Ryden, wizjonerki i mistyczki, jednej z największych w naszych czasach.

+Frane Franic, Emerytowany Arcybiskup Splitu i Makarsk