POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/spirituality/prayers/rosary/luminous/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Duchowość » Modlitwy » Różaniec Święty » Tajemnice Światła »

 

Tajemnice Światła

Rozważania zaczerpnięte z "Prawdziwego Życia w Bogu"

1. Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan (Mt 3,13-17)

Do czego możecie porównać Moje Serce ? Do Źródła, które nawadnia ogrody? Tak, jeśli więc człowiek pragnie, niech przyjdzie do Mnie! Niech przyjdzie się napić. Moje Serce jest studnią wody żywej; Przyjdźcie się zanurzyć w strumieniach płynących z Mego Najświętszego Serca; (28.11.96)

1 Jezus mówił o Swoim Duchu

2. Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)

Znajdź ukojenie w Jej uścisku i w ramionach, które nosiły Mego Syna po pustyni w Egipcie; Czcij Matkę, która czciła Mnie Swoją dobrocią. Zaiste, czyż Jej nie uprzywilejowałem w najwyższym stopniu? Uczyniłem wielkie rzeczy dla Niewiasty obleczonej w słońce, aby od dnia, w którym Mój Duch Ją osłonił, wszystkie pokolenia nazywały Ją Błogosławioną. (...) Kto wam powiedział, że Jej nie wysłucham? Czy wasza Matka nie wstawiła się w Kanie? Znaki te zostały dane, by wasz duch mógł zrozumieć to, co wasz umysł dziś odrzuca. Znak ten był przeznaczony dla wszystkich przyszłych wieków; Niewiasta obleczona w słońce – przyozdobiona Moim Świętym Duchem Trzykroć Świętym, który napełnia świat – posiada godność Matki Boga (27.1.96)

1 Bóg zwraca się tylko do tych, którzy odrzucają naszą Błogosławioną Matkę oraz do tych, którzy nie oddają Jej wystarczającej czci.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
(Mk 1,15)

Bóg przychodzi do was wszystkich, nawet do najbiedniejszych;; Powróćcie do Boga, a On powróci do was. Przyjdźcie uczynić sobie mieszkanie w Jego Sercu, jak On uczynił Swoje – w waszych sercach. Wiedzcie, że bez żarliwych modlitw nie będziecie mogli ujrzeć Królestwa Bożego. Jego Królestwo na ziemi znajduje się w zasięgu ręki. Pamiętajcie, Bóg pragnie od was przede wszystkim przemiany serc. Nie bójcie się przyznać do waszych grzechów. Przeżywajcie i praktykujcie sakrament pojednania.. (23.4.93)

4. Przemienienie (Łk 9,28-36)

Przemienię Mój Kościół jak w czasie Przemienienia, aby odnalazł – w dniach Swoich zaślubin – całą promieniejącą chwałę Swej młodości; (20.10.90) Moja Wola będzie wypełniana na ziemi tak jak w Niebie, ponieważ będziecie jedno, uwielbiając Mnie – z miłością w sercach i z Ogniem gorejącym w was – wokół jednego, jedynego Tabernakulum. ; Wypełnię Moją modlitwę arcykapłańską. Na ziemi, podobnie jak w Niebie, wasze dusze będą zakorzenione we Mnie, w Miłości, w Jedności i przepełnione absolutną pełnią Mojego Ducha. Tak, Moi umiłowani, dam wam nie tylko chleb powszedni, ale też ukryty Skarb, pochodzący z Mego Serca: Niebieską Mannę, która przemienia, wznosi waszego ducha, aby stał się kopią Mojego Ducha; Zostaniecie przemienieni przez wylanie Mojego Ducha. (19.12.90) Uczynię z każdego z was promieniejące miasto. Odnowię was całkowicie i w ten właśnie sposób przygotuję was do zaślubienia Mojego Świętego Ducha; (13.5.91) Ja jestem na Drodze Mojego Powrotu, aby przemienić całe Moje stworzenie w dobroci i świętości prawdy; (21.12.92)

1 To znaczy: Duch Święty.

5. Ustanowienie Eucharystii
(J 13)

Zbawienie przyniósł wam Mój Syn Jezus Chrystus. Aby was wyzwolić, złożył Siebie w ofierze za was. Abyście mieli udział w Bożym Życiu, ustanowił Świętą Eucharystię, dla uświęcenia was i dla dania wam udziału w Jego Ciele i w Jego Krwi. Nie zwykły chleb i wino spożywacie, lecz macie udział w Samym Bogu! Obyście się tylko zastanowili nad tą Tajemnicą i pojęli ją w pełni! Bóg niedostępny jest dla was dostępny. Bóg niewidzialny jest dla was widzialny i może was przebóstwić. Ten, którego wielkość przewyższa wszelkie moce anielskie i wszelkie byty oraz wszystko, co zostało stworzone, jest do twojej dyspozycji, stworzenie! Sam Bóg ofiarowuje się wam, aby wam przywrócić wasze przebóstwienie, przebóstwiając waszą duszę, aby weszła do Życia Wiecznego; (30.6.99) Na nowo ustanowię Eucharystię w domach,które zostały pozbawione Mojej Obecności i staną się święte; (16.10.2000)