POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/spirituality/pielgrzymki/pilgrim2005/2005report/2005report-pg2/www.tlig.org/pl/spirituality/pielgrzymki/pilgrim2005/2005report/2005report-pg2/www.tlig.org/pl/spirituality/pielgrzymki/pilgrim2005/2005report/2005report-pg2/www.tlig.org/pl/spirituality/pielgrzymki/pilgrim2005/2005report/2005report-pg2/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Duchowość » Pielgrzymki i wyjazdy » Pielgrzymka do Libanu, Syrii i Jordanii, 2005 » Oficjalny raport z pielgrzymki » Oficjalny raport z pielgrzymki - strona 2 »

 

Liban

Liban jest wyjątkowo pięknym krajem i miasto Bejrut jest objawieniem. Architekturalna odbudowa jest wielkim sukcesem i jest wspaniała atmosfera w restauracjach, które rozlewają się na ulice.

Wielu pielgrzymów będzie pamiętało inaugurację Beth Myriam w środę w upale, tłum i smaczne ciastka! Zastanawiam się, co myśleli sąsiedzi!

Bishop Felix Toppo of Jamshedpur, and Bishop Anil Couto of New Delhi, (India) with Bishop Joao Evangelista Terra of Brasilia, (Brazil)
Celebrowanie Mszy w Bazylice Harissa, Biskup Felix Toppo Jamshedpur, i Biskup Anil Couto New Delhi, (Indie) z Biskupem Joao Evangelista Terra z Brazylii, Brazylia.

W czwartek rano poszliśmy spotkać się z Jego Błogosławionością, Nasrallah Boutros Kardynał Sfeir, Maronickim Patriarchą Antioch i Całym Wschodem. Niektórzy ludzie nigdy nie mieli szansy, żeby napić się herbaty ze swoim lokalnym biskupem, ale ci, którzy podróżują z Vassulą i z Jezusem, oczywiście, znajdują się w nadzwyczajnych miejscach spotykają nadzwyczajnych ludzi!

His Beatitude, Nasrallah Boutros Cardinal Sfeir, Maronite Patriarch of Antioch and the Whole East, center, with Vassula and clergy
Jego Błogosławioność, Nasrallah Boutros Kardynał Sfeir, tył centrum, Vassula i duchowieństwo

W swojej powitalnej przemowie kardynał mówił o ważności ekumenicznego ruchu i przypomniał nam, że Kościół Katolicki ma specjalna komisję, nadzorowaną przez kardynała, studiującą i promującą ekumenizm i pracującą do Jedności Chrześcijańskiej. Kardynał jest Maronitą, który przemawiał jasno o ważności tożsamości Maronickiej, mówiąc nam, że są Maronici w różnych krajach. W ten sposób, Kardynał przypomniał nam o fakcie, że Rzymsko- katolicki Kościół łączy różne Rytuały i duchowe tradycje. On rozpoznał ważność Prawdziwego Życia w Bogu tymi słowami:

"My wiemy, że Pani Vassula była wcześniej w Libanie i ona szuka tej ścieżki do jedności. My wiemy, że Vassula pokazała swoją doktrynę i myśli Siedzibie Apostolskiej (Stolica Apostolska:Watykan) i oni opublikowali pisma dotyczące tego przedmiotu. Ja mam nadzieję i modlę się, że będziemy jednym w wierze Jezusa Chrystusa, który jest naszym Odkupicielem i Zbawcą."

Kardynał mówił o podziałach pomiędzy Chrześcijanami, mówiąc „Ja proszę Boga, żeby nam wybaczył wszystkie nasze obrazy i doprowadził z powrotem do jedności. My pilnie potrzebujemy Chrześcijańskiej jedności.” On przypomniał nam, ze Liban ma specjalne znaczenie w pracy dla jedności.

Kontynuując, Kardynał powiedział, „ W naszym kraju, jak wiecie, mamy osiemnaście wyznań z sześcioma różnymi grupami Katolików ( różne Rytuały), pięć grup Prawosławnych i reszta Muzułmanów. Ci są podzieleni na Sunni i Shiite i Druze i dalej, i dlatego Liban jest uważany jako stopione naczynie dla tych wszystkich ludzi.”

Nasza pierwsza Liturgia TLIG miała miejsce w majestatycznej Bazylice Harissa, poświęconej Niepokalanej Matce Boga. Niektórzy z nowo przybyłych na pielgrzymki TLIG byli pod wrażeniem odczucia jedności, które było już obecne. Na końcu rozległej nawy, podnosząc nas jakby do Nieba, Sanktuarium mieściło w sobie biskupów i księży z Prawosławia, Rzymsko- Katolików, społeczności Syryjskiej, Melchickiej, Maronickiej i Anglikańskiej. Pomagał nam wspaniały chór i byliśmy zachęceni poprzez obecność niektórych lokalnych ludzi, którzy włączyli się do naszej Mszy. Co za wspaniały początek obfitującej w wydarzenia pielgrzymki!

Później, niektórzy z pielgrzymów poszli z Vassulą do Prawosławnego Pałacu Armeńskiego, gdzie zaplanowano spotkanie z Jego Świątobliwością Aram I Catholicos z Cilicia, Prawosławnym Patriarchą Armeńskim, który jest także przewodniczącym Światowej Rady Kościołów w Genewie. W rzeczywistości, on był za granicą, więc oni zostali zaproszeni do spotkania z Jego Ekscelencją Biskupem Kegham Khacherian, Prymasem Prawosławnych Armenian w Libanie.

Po tym nastąpiła audiencja w Prezydentem Libanu, Panem Emile Lahoud. Jednego dnia, niektórzy z nas spotkali Kardynała i Prezydenta. W domu, nie możemy nawet spotkać Majora, ale Jezus prowadzi nas poprzez wiele drzwi, do wielu pałaców i miejsc czci, tylko, żeby nam później przypomnieć, ze my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i także, ze wszyscy, którzy szukają Boga muszą także odwiedzić biednych. Na koniec po prostu pytamy, gdzie Jezus chce nas dalej zabrać, i rozumiemy to, ponieważ z Jego powodu, cały świat jest pałacem i każdy jest nadzwyczajny.

Prezydent Lahoud rozpoznał powagę szerzenia na świecie Prawdziwego Życia w Bogu i powiedział, ze nasza obecność w Libanie pokazuje, ze ten kraj jest wyjątkowy z powodu tego jak wszystkie wyznania żyją razem w duchu solidarności, przebaczenia i współpracy, więc Liban jest, jak ostatni Papież (Jan Paweł II) więcej niż kraj; to jest wiadomość, i ten mały kraj jest teraz i będzie kontynuować bycie świadkiem dla świata. Prezydent podziękował Vassuli za pracę Prawdziwego Życia w Bogu w wspieraniu biednych ( odnośnie Beth Myriam). Przeczytaj więcej tutaj

President Lahoud, center, with Vassula and group
Prezydent Lahoud z Vassulą i grupą

W tym świecie wielu słów, każde słowo jest ważniejsze niż myślimy. Oficjalne słowa powitania, grzeczne, politycznie prawidłowe przemowy często mają szczere znaczenie; gospodarz często troszczy się, żeby czuli się jak u siebie i szczodrość wyrażona słowami jest często prawdziwa. To, co słyszeliśmy w słowach Kardynała i Prezydenta było szczerą tęsknotą za pokojem i jednością. Słyszeliśmy także inne rzeczy, prawdopodobnie głębsze niż same słowa, ponieważ, w sposób wyjątkowy, Jezus był obecny, i Duch Święty poruszał się pomiędzy nami i były echa spraw Serca Chrystusa. Te spotkania były ważne, prawdopodobnie bardziej niż myślimy.

Więcej niż raz powiedziano nam o liczbie Chrześcijańskich wyznań istniejących w Libanie razem z innymi wiarami, zwłaszcza Islam. Przypominano nam znowu czasami o słowach Papieża Jana Pawła II, że „Liban jest wiadomością” i z dobrocią ludzi wyczuwaliśmy gotowość na zmianę i tęsknotę za pokojem.