POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/mission/evangelise/info/usa-model/3/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Misja » Ewangelizacja » W jaki sposób zaangażować się w działalność Prawdziwego Zycia w Bogu » W jaki sposób mój kraj może zorganizować się lepiej? »

 
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT

Dzielenie na Regiony w Celu Ułatwienia Ewangelizacji i Pomóc Grupom Modlitewnym

Ciąg dalszy

3. Określenie i przypisali obowiązków tym ludziom

Kiedy mieliśmy już listę potencjalnych ludzi, musieliśmy określić o co będziemy ich prosić. Tutaj jest to co Vassula określiła jako cele/obowiązki dla tych regionów.

Obowiązek 1: Formowanie Grup Modlitewnych

  • W celu udzielenia pomocy przy formowaniu grup modlitewnych, ktoś przed wszystkim musi sam należeć do takiej grupy, która spotyka się co tydzień, jeśli to możliwe
  • Idealnie by było, żeby nawet odbywano podróż i pozostawało na noc w domu danej osoby, żeby pomóc w rozpoczęciu działania grupy modlitewnej. Takie coś zakończyło się sukcesem we Francji oraz Szwajcarii. Gdzieś indziej prawdopodobnie też.
  • Muszą się także upewniać, że wszystkie Grupy Modlitewne CZYTAJĄ ORĘDZIA

Obowiązek 2: Organizowanie spotkań, na których się świadczy albo innych spotkań ewangelizacyjnych

  • Celem jest mieć organizować w każdym regionie co miesiąc jedno spotkanie, na którym się daje świadectwo
  • Być chętnym do zapraszania świadków zza granicy
  • Iść za wskazówkami, o których mowa w wideo dla organizatorów które nagrała w Szwajcarii Vassula i Robert Lepricard. Naśladować francuski model
  • A także ustawić stanowiska z książkami w miejscach publicznych

Obowiązek 3: Mieć w zapasach książki, kasety wideo, nagrania, DVD itp

Będą one wykorzystywane na spotkaniach, na których się świadczy, oraz na stoiskach z książkami.

Obowiązek 4: Przygotowywać w miarę często rekolekcje

Obowiązek 5: Ewangelizować w więzieniach tam gdzie jest to wykonywalne

Obowiązek 6: Uczęszczać na Międzynarodowe Rekolekcje a szczególnie na Pielgrzymki

„To ważne, żeby ludzie byli zachęceni do uczestnictwa na Międzynarodowych Pielgrzymkach i Rekolekcjach ponieważ stwarza to możliwość dla ludzi z różnych wyznań i kultur zebrać się razem i dokonać owocnej, religijnej i kulturowej wymiany. Wszyscy uczestnicy mają możliwość doświadczyć ekumenicznej współpracy oraz dyskusji, aby móc poznać każdego lepiej w okolicznościach, które zachęcają do jedności i braterstwa, przekraczając doktrynalną i narodową separację, izolację i samowystarczalność”

Obowiązek 7: Wysłać miesięczne raporty dotyczące działań ewangelizacyjnych w regionie do br. Otfried ()

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4   NEXT