POWRÓC DO STRONY:http://www.tlig.org/pl/bibliography/webshop/bookdesc/unitybook/WIELKOSC CZCIONKI: NORMALNY - DUZY

Polski » Bibliografia » Księgarnia » Opisy książek » "Unity. Virtue of Love"  »

 
Zamówienie można złożyć tutaj:

"Prawdziwe Życie w Bogu" jest Trynitarną Duchowością, która uczy nas, w jaki sposób możemy mieć udział w miłości i życiu Trójcy Świętej, i czyni nas zdolnymi do niesienia jedności Kościołowi i światu. Nowa książka "Unity. Virtue of Love" odkrywa nam sposób, w jaki Bóg mówi dzisiaj do nas o jedności między chrześcijanami, uważając ją za warunek pokoju, miłości i pojednania na świecie.

W jednym z orędzi "Prawdziwego Życiu w Bogu" z marca/ kwietnia 2001 r. Pan powiedział: "Moja pedagogia jest doskonała" Stąd możemy z całkowitą ufnością głosić Kościołowi i światu jedność. Jak wielkim przywilejem obdarzył nas Bóg, dając nam Orędzia Jedności zawarte w tej nowej książce Prawdziwego Życia, jaką jest "Unity. Virtue of Love". Wszyscy z woli Bożej jesteśmy odpowiedzialni za promowanie tej książki wszędzie, gdzie to tylko możliwe.

14 października 1991 r.

Oddaj Mi wszystko i pozwól Mi być twoim Kierownikiem Duchowym, prowadzącym cię i dającym ci wskazówki do zjednoczenia Moich Kościołów. Powinnaś być znakiem dla nich, a zrozumieją, że skoro Ja Jestem jest Jeden, wy również będziecie jedno, jak My Jedno jesteśmy. Pisma wypełnią się, gdyż Moja Modlitwa Arcykapłańska do Ojca zostanie wysłuchana. Jestem w tobie, zatem nie lękaj się.

Słowa Jezusa z powyższego orędzia: "Pisma wypełnią się, gdyż Moja Modlitwa Arcykapłańska do Ojca zostanie wysłuchana." są przypomnieniem Jego Modlitwy Arcykapłańskiej do Ojca, którą zamieścił św. Jan w swojej Ewangelii (17, 21-23).

"Aby wszyscy stanowili jedno
Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę*, którą Mi dałeś, przekazałem im,
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś."

Książkę można zamówić w Internecie Można też skontaktować się ze swoim lokalnym dystrybutorem w celu zakupu tej książki.

Wydawca:
Anthippie Dimozantos
Stichting "Het Ware Leven in God"
Timorstraat 16
6524 KC Nijmegen
The Netherlands
Tel/Fax: + 31 24 328 0067
E-mail: