TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/testimonies/churchpos/cdf2005/vassulacdf/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF »

 
VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF

Vassula schrijft deze brief aan de lezers over de laatste correspondentie tussen haarzelf en de Congregatie voor de Geloofsleer


Rome, 30 maart 2003

Dierbare lezers van ‘Waar Leven in God’,

Sinds het jaar 2000 had ik de eer contact te hebben met Zijne Eminentie Kardinaal Joseph Ratzinger, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 6 juli 2000 liet ik hem mijn nederig verzoek toekomen om mijn geschriften aan een verdere bestudering door diezelfde Congregatie te onderwerpen en dat mij de gelegenheid zou worden geboden te antwoorden op de reserves die zijn uitgedrukt in de Notificatie van 6 oktober 1995. Zijn Eminentie heeft mij welwillend deze gelegenheid gegeven door middel van Fr. Prospero Grech een brief voorgelegd van 4 april 2002 waarin vijf vragen aan mij ter beantwoording worden gesteld. Mijn antwoorden op deze vragen werden daarna voorgelegd aan de Congregatie van de Geloofsleer op 26 juni 2002. Kardinaal Ratzinger heeft mij nu toegestaan de vragen met mijn antwoorden daarop te publiceren, en ik ben blij ze aan u mede te kunnen delen als een uitdrukking van mijn officiële standpunt.

Ik bid dat de publicatie van dit document moge bijdragen tot een dialoog over waarheid en liefde, niet alleen zeer belangrijk voor de oecumene, maar ook om Gods genade vruchtbaar te maken in de kerk. 

Moge God u zegenen, 

Vassula

VORIGE | CDF INHOUD | VORIGE | DOWNLOAD PDF