TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/testimonies/churchpos/cardinal-napier/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika »

 

Kardinaal Napier

Zijne Eminentie, Kardinaal Wilfrid Napier van het Aartsbisdom Durban, Zuid-Afrika

Dit is de boodschap van Zijne Eminentie, Kardinaal Wilfrid Napier betreffende Vassula Ryden, die onlangs Durban bezocht en een toespraak hield voor veel van de gelovigen in het Stadhuis. De boodschap van de Kardinaal werd afgedrukt in het Katholieke nieuwsbulletin van het Aartsbisdom Durban, juni 2009, nr. 464. Dit is de officiële kennisgeving die wordt verspreid onder de parochies en religieuze gemeenschappen in het Aartsbisdom Durban.

"Het Laatste Nieuws over Vassula Ryden"

In mei bezocht Vassula Ryden ons land, waaronder Durban, waar ze een aantal groepen van de gelovigen toesprak. Omdat enkele van de volgende vragen over haar werden gesteld - of haar "openbaringen" als authentiek worden beschouwd, of ze Orthodox is in haar geschriften en hoe haar positie is ten opzichte van de Katholieke Kerk als ook de Kerk van haar geboorte, de Grieks-orthodoxe. Ik nodigde haar uit bij de Kanselarij voor een gesprek tijdens de lunch. Ons gesprek maakte duidelijk dat haar roeping, om een spreekbuis te zijn die Jezus Christus gebruikt, vond plaats onder buitengewone omstandigheden. Maar wat nog uitdagender is, is haar relatie met de Katholieke Kerk. In 1995 liet de Heilige Stoel weten dat zij ernstige twijfels had over de authenticiteit of de echtheid van de openbaringen die Vassula publiceerde. Deze twijfels kwamen tot uitdrukking in een Notificatie over de geschriften van Vassula Ryden, gepubliceerd op 25 oktober 1995.

In een brief van 16 juli 2004 legt Kardinaal Ratzinger uit - toen prefect van de Congregatie van de Geloofsleer - dat de Congregatie naar aanleiding van een verzoek van Vassula een grondig onderzoek had gedaan.  Aan het slot van de daaropvolgende dialoog heeft mevrouw Ryden in een op 4 april gepubliceerde brief, nuttige verduidelijkingen gegeven over haar burgerlijke staat, alsook over de bezwaren die de Heilige Stoel opriep in de bovengenoemde Notificatie met betrekking tot haar geschriften en haar deelname aan de Sacramenten.

Bij de brief aan Kardinaal Ratzinger waren de antwoorden op alle vragen die de Congregatie haar stelde. Hij vervolgde met te stellen dat Vassula op bevredigende wijze de vragen had beantwoord die de Congregatie van de Geloofsleer aan haar had voorgelegd.

Helaas werd over de zaak opnieuw verwarring gezaaid door de verklaring van Kardinaal Levada in 2007, die weliswaar de Notificatie uit 1995 opnieuw bevestigt, maar die de verklaring uit 2004 volledig negeert.

Het was daarom dat ik zeer heb uitgezien naar de gelegenheid om met haar het gesprek aan te gaan.  Wat mij meteen opviel, en wat een blijvende indruk is gebleven, is haar totale openheid, vooral wanneer wordt gevraagd uit te leggen wat haar is overkomen, of waarom het haar allemaal heeft moeten overkomen. Ze is er even verbaasd over waarom zij gekozen had moeten worden, omdat ze volledig was afgevallen van het praktiseren van haar Grieks-orthodoxe geloof.

Een andere interessante kwestie is haar relatie met de Heilige Stoel. Ze onderhoudt hartelijke relaties met veel van de topfunctionarissen in het Vaticaan, die alles behalve negatief tegenover haar staan.

Het is daarom redelijk om categorisch te verklaren dat Vassula wat de Kerk betreft geen enkele bedreiging vormt voor het Katholieke geloof. De boodschappen die via haar worden gecommuniceerd, stemmen overeen met de eigen oproep van de Kerk tot bekering en een terugkeer naar het fundament van het geloof, in het bijzonder de fundamentele gebeden zoals de Rozenkrans en andere devoties, die eens zo gewoon waren in het geestelijk leven van het Katholieke gezin en het parochiale spirituele leven.

Zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, heeft de Kerk de “Openbaringen” niet als authentiek verklaard, omdat er van hen wordt aangenomen dat ze nog steeds plaatsvinden - een situatie die sterk lijkt op die van Medjugorje."

Zie ook een vergelijkbaar artikel op de website van Catholic Archdoicese of Durban website.

Zijne Eminentie, Kardinaal Wilfrid Napier van het Aartsbisdom Durban, Zuid-Afrika