TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/testimonies/christian/orthodox/pelgrims/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Orthodox » Fr. Theophil Pelgrims »

 

Fr. Theophil Pelgrims

Getuigenis voor een publiek tijdens het begeleiden van Vassula in Rusland, juli 1999

Brandde ons hart ook niet in ons terwijl Jezus tot ons sprak door Vassula? In alle gevallen, Vassula, we hebben gezien hoe Christus, onze God, jaloers op zijn zielen, je heeft verleid. Ja, Vassula, je bent verleid door deze bedachtzame liefde van onze Heer. Bedankt dat je ons Jezus hebt laten zien als de goddelijke tederheid van de Vader voor ons. De Heilige Johannes de Evangelist nodigt ons uit in zijn Evangelie om zijn gebaar te imiteren tijdens het Laatste Avondmaal. Laten wij ook op het liefhebbende Hart van onze Verlosser rusten, onze hoofden zo vaak gevuld met pijn en stress. Trouwens, wat Johannes ons leert, is het gebaar van Jezus zelf naar zijn hemelse Vader. Want "niemand heeft ooit God gezien, het is de enige Zoon, die het hart van de Vader het meest nabij is, die hem bekend heeft gemaakt" (Proloog van de H.  Johannes, vers 18). Heer Jezus, levende Euchologion van de Vader, dank U voor Uw Liefde, dank U voor Uw boodschapster en bruid Vassula. Ja, onze Heer is Koning. Hij heeft Zichzelf gekleed in de pracht van Zijn toegewijde zielen!