TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/testimonies/christian/catholic/terra/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Bisschop João Evangelista Terra »

 

Bisschop João Evangelista Terra

Bisschop João Evangelista Terra is een bekende exegeet die in verschillende delen van de wereld heeft gewerkt, waaronder het Vaticaan, waar hij tien jaar met Kardinaal Ratzinger heeft samengewerkt. Volledig Vassula ondersteunend, wilde hij de volgende getuigenis geven aan het einde van de gebedsbijeenkomst in Brasilia, 12 oktober 1997.

Voortdurend toegejuicht door de duizenden deelnemers aan de bijeenkomst, sprak Bisschop João Terra, met een onverstoorbare glimlach op zijn lippen, met zoveel standvastigheid en overtuiging dat hij het ononderbroken applaus niet leek te bemerken. Zijn vaste overtuiging, evenals de buitengewone vreugde die hij voelde, waren overduidelijk in deze sfeer van geloof en charismatische evangelisatie. Aandachtig en dankbaar luisteren we naar Bisschop Terra:

- Ik wil graag een paar dankwoorden uitspreken, als hulpbisschop, voor de vreugde die we voelen bij de aanwezigheid van Vassula hier in Brazilië. Het is echt een buitengewone genade!

We hebben deze week allemaal geleefd in het bijzijn van de aanwezigheid van de Paus in Rio de Janeiro. Dit was meer waard dan vele missies. Er waren twee miljoen mensen. Het was werkelijk de aanwezigheid van transformerende genade. Wij, die er waren, kwamen echt vernieuwd terug. De Paus spoorde ons aan om gedurende deze drie jaar ons voor te bereiden op het Derde Millennium. We lopen nu tegen het einde van het eerste jaar van deze drie jaren.

Dit jaar mediteren we over Jezus Christus, over de theologische deugd van het geloof, over het Sacrament van de Doop. De Paus zelf nodigt ons nu uit om te mediteren, vanaf nu, in november, over het volgende jaar dat volledig is gewijd aan de Heilige Geest. Het jaar 1998 zal het jaar zijn van charismatische vernieuwing, een jaar gevuld met de Heilige Geest, waarin we zullen mediteren over het Sacrament van het Vormsel, de theologische deugd van Hoop en Maria, het Model van de Hoop.

Het jaar 1999, de vigil van het grote Jubileum van het komende Derde Millennium, is volledig gewijd aan God de Vader. En we zien hoe Vassula met zoveel tederheid spreekt en God "Papa" noemt, heel stoutmoedig, zoals Jezus deed. In de loop van 1999 zullen we allemaal gaan mediteren over de Vader, de theologische deugd van liefde - de Vader is de fontein van liefde -, over het Sacrament van Verzoening. We zien dat Maria het Liefdesmodel is, de Moeder van Liefdevolle Liefde. Dit is de voorbereiding, de drie jaar voorbereiding.

Vorig jaar waren we op een conferentie in Jeruzalem op uitnodiging van Rabbijnen. Er waren zo’n honderd Rabbijnen, vijfhonderd Christelijke Bisschoppen, Katholiek en Orthodox, en twaalf Kardinalen. Bij mijn terugkeer heb ik de Paus gesproken. Hij was enthousiast. Ik heb twee jaar in Jeruzalem gewoond. Voor het jaar 2000 bereidt hij (de Paus) actief de bijeenkomst van Christenen voor met de leden van de monotheïstische religies - Joden en Moslims. Er zal een grote bijeenkomst plaatsvinden op de berg Sinaï, waar Joden, Christenen en Moslims zich zullen verzamelen: een hoop, een droom van de Paus. Deze Paus is een heilige! Zijn droom is waarlijk geïnspireerd door God: een geweldige bijeenkomst in Jeruzalem van Christelijke Kerken, intensief bezig met de Orthodoxe Kerk, de Evangelische Kerken - de grote Evangelische Kerken - in de hoop dat het gebed van Jezus zal worden vervuld: dat er maar één hart zal zijn, één kudde en één Herder.

Dat is de missie van Vassula. Dit is waar haar missie om draait: dit gebed van Jezus laten uitkomen, in het jaar 2000. Dit gebed van Jezus is echt schandalig. Schandalig! "Vader, Ik wil dat allen één zijn." Vergeef me! Is dat de manier om iets te vragen? Men zou op zijn minst moeten zeggen "alsjeblieft". Maar Hij zei: "Vader, Ik wil!” Hij wil het. Het is geen gebrek aan opvoeding, nee, Hij weet dat het dit is wat de Vader wil - dat de Wil van de Vader Zijn eigen wil is: dat er maar één kudde en één Herder is. Het is het gebed van Christus.

Dit millennium, van het jaar 1000 tot het jaar 2000, is een millennium van grote beproevingen en verdeeldheid binnen de Kerk geweest. Moge het Derde Millennium een millennium van eenheid zijn. God stuurt ons deze charismatische persoon. Ik ken Vassula al vijf jaar, sinds ik haar voor het eerst ontmoette in Recife (het was Vassula’s eerste bezoek aan Brazilië, vergezeld door Fr. O’Carroll en de vertegenwoordigers van de Ediciones Boa Nova). Ik spreek een beetje haar moedertaal. Ik heb ook twee jaar in het Midden-Oosten gewerkt, in Egypte, ik begroette haar en ze antwoordde met tederheid, in het Arabisch.

Trouwens, wat een vreugde was die Mis!... Ik weet niet of zij het zich nog herinnert: in het Colegio de las Damas (het Ladies 'College), in het overvolle gymnasium. Toen ik het Evangelie begon te lezen, op de manier van Jezus, zeggende: "zwijg en kom uit deze man", plotseling, uit de mond van een bezeten man, riep een donderende stem uit: "Ik wil niet naar buiten komen! Tienduizend mensen stonden versteend. Ik zei niets en bleef stil. Ik wilde geen ruzie maken met Satan. Ik boog mijn hoofd. Iedereen begon het Onze Vader te reciteren, te bidden ... plotseling waren allen stil: hij stond daar op de derde verdieping klaar om zichzelf naar beneden te storten… Er waren vijf mensen nodig om hem tegen te houden. De Mis eindigde. De bezeten man kwam Vassula vragen om hem te vergeven en zei: "Ik weet niet wat er is gebeurd.” En hij vervolgde: "toen ik werd geboren, heeft mijn vader me aan Satan gewijd.” Mijn leven is een hel geweest. Mijn enige hoop is dat je me de handen oplegt.” Hij was geknield, getransformeerd. Het was geweldig!...

Onze goede vriend, Bisschop Victor (Meest Eerwaarde Victor Tielbeeck, Bisschop van het bisdom Formosa, in de staat Goías, Brazilië), zei altijd: ”Vorig jaar, weet je nog, gingen de lichten uit, hier, voordat de bijeenkomst begon.”

En sprekend over Bisschop Victor, dit jaar hadden we een bijeenkomst van de Regionale Bisschoppenconferentie met de Heilige Vader. Dus hij vroeg naar Vassula. Kardinaal Ratzinger zei toen: "Ik heb een berg brieven van Kardinalen ontvangen.” Hoewel de Kardinaal alleen in het Italiaans sprak, vroeg Bisschop Victor hem in het Duits: "Maar, Kardinaal, moet ik mijn houding veranderen? "Ga verder zoals je tot nu toe gedaan hebt," antwoordde de Kardinaal in het Duits, (voor ons die hem begrepen), maar wees voorzichtig.” (Dit antwoord van Kardinaal Ratzinger is volledig in overeenstemming met wat hij op 10 mei 1996 in Mexico had gezegd: "Je mag haar geschriften blijven promoten, maar altijd met onderscheiding.”)

Laten we dus naar de daden kijken ... aan hun vruchten zullen we ze herkennen. Vraag jezelf: "Wat heb je in deze beweging waargenomen? Wat zijn de vruchten? Hoeveel veranderingen? Hoeveel bekeringen?” Aan de vrucht zul je de boom herkennen.

Vandaag hebben jullie deze zaal gevuld. Waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Waarom? Omdat er een uitnodiging was, ik weet niet waarom ... Maar dit is een opportuniteit. De reden waarom we gekomen zijn, is dat iemand ons hier naartoe heeft getrokken. "Niemand kan tot Mij komen tenzij hij wordt getrokken door de Vader die Mij heeft gezonden.” (Joh. 6:44). Je bent door iemand aangetrokken die van je houdt. Iemand die ons hier naartoe heeft getrokken om naar een woord van licht te luisteren, een woord van redding. Begrijp je? Je zou heel gelukkig moeten zijn; je hebt een kans gekregen. Je vertegenwoordigt op een bepaalde manier een bijzonder deel van dit bisdom. Degenen die door de Vader zijn aangetrokken, zijn hierheen gekomen. Wat een schoonheid is deze verwelkoming! Je ziet wat de aanwezigheid van een charismatisch persoon betekent. Een charisma is geen genade voor iemands (persoonlijke) heiliging. Het betekent niet dat Vassula heiliger is dan jullie. Het is een genade voor de heiliging van anderen. We zouden dankbaar moeten zijn, want deze genade heiligt ons, brengt ons dichter bij Jezus Christus. Het bereidt ons voor op het Derde Millennium.

Vassula, een paar woorden in het Frans: Je veux vous dire ma grande joie. Nous sommes vraiment très heureux de voir votre présence chez nous; c'est une présence de grâce, de lumière et de soleil. Merci bien, Vassula. (Ik wil je mijn grote vreugde meedelen. We zijn erg blij om je hier te zien; het is een aanwezigheid van genade, licht en zonneschijn. Dank u wel, Vassula.”)

Bron: Ediçoes Boa Nova en “Actualizando Medjugorje”